Frälst nätt och jämt?

”Min fråga ser ut så här. Jag har funderat över det som står i 1 Petr 4:18, ”Om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av syndaren och den ogudaktige?” Är det så knappt om att man hela tiden får vara rädd för att man inte ska klara sig till sist? Blir vi faktiskt frälsta med darr på ribban, och nätt och jämt? Jag trodde frälsningen var säkrare och större än så!”

 

Ja, jag kan hålla med om att det här ser litet jobbigt ut vid första anblicken. Blir vi frälsta med darr på ribban? Är det så att Jesu försoningsverk bara nätt och jämnt räcker till?

Här behöver vi kanske först av allt ta en litet grundligare titt på hur den helige Ande använder Petri sätt att tänka och associera!

I Andra Petribrevet, 2:7-9 hänvisar Petrus till Lot, när han där talar om samma sak som i den här texten, nämligen Guds dom över rättfärdiga och syndare, och Lot blev minsann frälst undan Sodoms undergång med knapp nöd och darr på ribban!

 

Petrus ser tydligen på den kristnes situation i världen som en parallell till Lots situation i Sodom.

En situation som är full av frestelser och fallgropar, en situation där det inte är någon självklarhet att en människa blir och förblir frälst, tvärtom.

Detta då inte för att Kristi försoningsgärning inte skulle räcka, eller bara räcka nätt och jämt, utan för att det finns så mycket som drar oss bort från Herren!

 

Här i 1 Petr 4 : 12-19 talar aposteln specifikt om den frestelse som lidandet kan innebära.

Han har säkert i gott minne det Jesus sade om den fyrahanda sädesåkern och det som såddes på stengrunden, vad lidandet hade för inverkan på den sådden, och nu vill han både varna sina adressater, och förklara för dem att lidandet inte alls är något tecken på att Gud skulle ha förkastat dem eller vara vred på dem – vilket människor ju har så lätt för att börja tro, när motgångarna kommer!

 

Domen börjar med Guds hus, säger han, efter att ha förklarat att det som nu händer dem är till för att pröva, rena och helga dem, och att härlighetens Ande mitt i allt detta vilar över dem. Den här domen kommer till rening och upprättelse för Guds hus, den kommer för att den troende inte ska somna in och glida bort från frälsningen!

 

(Guds Ande leder för övrigt också Paulus in på samma tankegångar i 1 Kor 3:12-15, där det också talas om människor som med knapp nöd kommer att bli frälsta – där beskrivs det dock litet mer nyanserat vad det handlar om!)

 

Lots rättfärdighet bestod i att han hade hållit fast vid sin tro på Gud i en ogudaktig omgivning.

Hans tidigare beteende, när han och Abram skulle skiljas åt, tydde dock inte på någon livsförvandlande gudsupplevelse, det var mindre djup i honom än i Abram! Han kapade först åt sig bästa biten av landet, och sen flyttade han in till det rika och välmående Sodom, se Hes.16:49, sannolikt just på grund av det välstånd som där rådde, och de goda affärer han där kunde göra!

Han ville inte glädja sig över några lidanden, han ville ha det bra och skönt!

Han kan med orden från 1 Kor 3 sägas ha varit en som byggde med ganska mycket halm, och därför fick han inget med sig, ingen ”lön”, när han räddades. Detta slags beteende är förmodligen vad som avses när Petrus talar om rättfärdiga som räddas med knapp nöd!

 

Därför uppmanar Petrus sina läsare att gå djupare i tro, efterföljelse och gudsgemenskap än Lot gjorde, skaffa sig mer marginal, om man vill uttrycka det så. Så tror jag i alla fall. Det är ju ändå Abraham, inte Lot, som i Romarbrevet ställs fram som förebild för de troende!

 

Svaret på frågan blir alltså både  ja och nej.

Ja, det finns de som blir frälsta med knapp nöd, nej, det här är inte allmän regel.

Gud, som verkar i oss både vilja och gärning för att Hans goda vilja ska ske, Han har tänkt att det skulle bli betydligt mer frukt än så av våra jordeliv! Och frälsningen räcker, den räcker både för att vi ska bli frälsta och för att vi ska kunna leva i frälsningen, leva ett liv till Guds ära!

 

 

Taggar:
Publicerad i Undervisning