Kontakt

Från och med 1.1 2019 är jag en förhoppningsvis glad pensionär.

Jag kommer dock att fortsätta att predika och undervisa åtminstone i någon utsträckning,  så jag är fortfarande tillgänglig, om någon skulle ha behov av mina tjänster.

Om du vill ha tag på mig kan du ringa 050-5920640, eller ta kontakt via e-post ingmar.ronn@gmail.com   – det ska du göra också om du har frågor eller klagomål vad det gäller min verksamhet som förkunnare och förebedjare, det jag säger i offentligheten, eller det jag skriver!