Bloggarkiv

Krokodiltårar

En överläkare avfärdade häromdagen abortmotståndarnas nöd över det pågående avlivandet av barn som ”krokodiltårar”, och uppmanade dem att istället ägna sin omsorg åt världens nödlidande barn. Man skulle ha lust att säga gomorron, yxskaft. Är man inte nödlidande, om man

Taggar: , ,
Publicerad i Svenska blogginlägg

Tänjda resonemang

Så fick man då höra ett nytt försök att försvara det ständigt pågående avlivandet av små barn. Denna gång var det en person, som själv i princip sade sig vara emot abort, men ändå ville försvara dem som utför sådana,

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Räsänen en gång till

I dagstidningen fick jag mig i morse till livs ett uttalande, som nästan fick mig att sätta mitt morgonte i vrångstrupen. Där konstaterade kristdemokraternas ungdomsförbundsordförande att Päivi R visserligen nog i sak hade hade uttalat sig helt korrekt, men han

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg

Jag mår illa!

Det var visst Magnus Uggla som sjöng den låten? ”Illa, jag mår illa…” En av gårdagens nyhetstexter hade just den inverkan på mig. Jag blev fysiskt illamående, det vände sig i mig. För tusende gången frågade jag som profeten Habackuk:

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Om förslaget att slå ihjäl nyfödda

I det gamla romarriket hade man slavar. Den som äger slavar vill naturligtvis att de ska vara friska, starka och arbetsföra, annars är de en dålig investering. Slavar ska vara produktiva! Om en slavkvinna födde ett klent eller handikappat barn

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg

Flygekorrar, skarvar, och människobarn

Vill man förhindra ett vägbygge ska man söka efter tecken på att flygekorrar håller till i terrängen. Då är det stopp för allt annat! Vill man förhindra att ett bostadsområde byggs, då ska man leta flygekorrspillning, för där flygekorrar bor

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg

En Kristi stridsman

Det var en gång – så börjar sagorna, men det här är ingen saga.  Det var en gång för länge sedan ett vardagskvällsmöte. Jag hade hållit bibelstudium, och vi, ett femtontal närvarande, hade samtalat kring texten. I slutet på mötet

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Barnamord

Det finns få brott som väcker så starka känslor som just de, som riktas mot barn. Det har nu senast framgått av alla skriverier kring tragedin i Jakobstad. Men det finns ju faktiskt något som är värre än övergrepp och

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Abortfilm och inkonsekvens

Halvar Sandell gjorde i våras (2008) ett försök att hjälpa sina konfirmander att förstå vad en abort egentligen är. Detta ska han ha poäng för – det är för sent att varna när olyckan redan inträffat. Upprörda föräldrar skrev och

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

En aspekt till på abort

Det finns en aspekt på abortfrågan som inte desto mer omtalas, nämligen den andliga. Som jag ser det handlar detta med ”fri sex ”och efterföljande aborter nämligen ytterst om ren avgudadyrkan! I det gamla Israel tillbads olika avgudar. Sådana kommer

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg