Räsänen en gång till

I dagstidningen fick jag mig i morse till livs ett uttalande, som nästan fick mig att sätta mitt morgonte i vrångstrupen. Där konstaterade kristdemokraternas ungdomsförbundsordförande att Päivi R visserligen nog i sak hade hade uttalat sig helt korrekt, men han förstod inte varför hon hade tagit upp det här i ett tal här i Finland, eftersom detta egentligen inte behöver nämnas annat än i totalitära stater.

I den händelse det finns fler som inte förstår, så kan jag gärna förklara!

Det är två kriterier som behöver uppfyllas, bara två, sen blir det här bibelstället om att lyda Gud mer än människor väldigt aktuellt, också fast du råkar leva i mönsterdemokratin Finland!

Det första är att landet börjar grunda sin lagstiftning på folkviljan istället för på Guds bud.

Förr hette det att all lag utgår från just Guds bud, nu heter det att all lag utgår från folket.

När lagstiftningen börjar grundas på folkviljan kommer den rätt snart att börja avvika från Guds bud i både det ena och det andra avseendet. När så har skett är det första kriteriet uppfyllt: man har en lagstiftning som på en del punkter står i strid med Guds Ord.

Det andra kriteriet är att det blir förenat med sanktioner av olika slag att inte åtlyda dessa lagar, sanktioner i stil med att få sparken från jobbet, få böter, eller rentav hamna i fängelse.

Som läkare är Päivi Räsänen naturligtvis mycket medveten om att båda dessa kriterier för länge sedan uppfyllts här i Finland. Abort är lagligt, och sjukvårdpersonal har inte rätt att vägra att delta i utförandet av sådana.

Abort är brott mot Guds bud ”Du skall inte dräpa”.

Finland har alltså lagstiftat i strid med Guds bud, och kräver nu av sina medborgare att de ska lyda staten mer än Gud.

Och sen kommer KD:s ungdomsordförande och kan inte förstå varför Päivi tar upp det här i ett tal här i Finland. Jag för min del kan bara konstatera att jag inte heller kan förstå – alltså varför han inte förstår! Jag hoppas verkligen att det inte är den politiska korrektheten, som håller på att vinna terräng i de kristdemokratiska korridorerna!

 

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg