Bloggarkiv

Arbeta på frälsningen del 16

Vi fortsätter på temat människotankar! Eftersom förlåtelse, rättfärdiggörelse och barnaskap är centrala kristna begrepp, kan vi förvänta oss att hitta gott om mänskliga funderingar insmugglade i våra föreställningar om dem. Om vi går på exkursion i den tankedjungeln, kan vi

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 15

Vi har hittills bara snuddat vid, eller på sin höjd summariskt behandlat en del bibliska nyckelbegrepp, som aktualiserats vartefter vi skummat Jobs bok. Nu börjar det bli dags att titta litet närmare på sådana, som fått den allra ytligaste behandlingen.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Så kan man också se det

När jag i tidernas morgon gick på bibelskola, kom en av eleverna eftr den första månadens undervisning med en litet annorlunda, men väldigt viktig kommentar. Så här sade han: ”Först när skolan började, då var jag jätteglad, och tänkte att

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Är coronaviruset ett Guds straff?

Den frågan har dykt upp då och då på senare tid, och jag har också sett/hört några tämligen tvärsäkra uttalanden om att det nog förhåller sig just så. I det fallet är jag nog av avvikande åsikt. Visst kan det

Publicerad i Undervisning

Arbeta på frälsningen del 14

Nu ska vi återgå till Jobs bok, och läsa Job 31. Här lägger Job fram sitt liv till påseende, punkt för punkt, inför vännerna, för att slutgiltigt motbevisa deras anklagelser. När man tar del av den här summeringen, förstår man

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Han lever!

För femton år sedan gav jag ut en liten bok, där jag låter några bibliska gestalter återberätta varsin viktig dag ur sina liv – i jag-form. Jag använde allt jag hade av känsla och fantasi när jag skrev, så ta

Publicerad i Blogg

Krigets första insikt

I C S Lewis´klassiker ”Från helvetets brevskola” skriver den unge frestardemonen, som är på uppdrag uppe på jordytan, ett upprymt brev till sin handledare nere i Avgrunden, och fröjdar sig över att andra världskriget just har brutit ut, med allt

Publicerad i Svenska blogginlägg

Arbeta på frälsningen del 13

I dessa tider, när så mycket av det, som vi hör och ser i nyheter och tidningar handlar om coronaviruset, och allt som görs för att bromsa spridningen av detsamma, kanske det är läge att säga något om den del

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Lovsång i landsflykt

Så kommer vi då till berättelserna om Davids tid i landsflykt. I 1 Sam 19 kom den slutliga brytningen mellan kungen  och hans tjänare, och David måste fly för sitt liv. Under den här tiden som David befann sig på

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Arbeta på frälsningen del 12

En av de vanligaste mekanismerna när en kristen människa, eller en hel kristen församling kör fast, stagnerar och börjar gå kräftgång, är just den brottning med frågorna kring lidande och sjukdom, som vi människor så ofta finner oss invecklade i.

Publicerad i Arbeta på frälsningen