Bloggarkiv

Partiellt uppror och borttappad lydnad

I Titus 1:10 talas det om människor, som ”inte vill veta av någon myndighet” – i andra översättningar betecknas de som ”orosstiftare”,  ”niskoittelevia”, eller ”unruly”. Det handlar alltså om vägran att underordna sig, det som vi med ett annat ord

Publicerad i Undervisning

Gömmer Gud sig?

Det här har jag skrivit om förr, och idag fick jag lust att skriva om det igen: människans krav på bevis från Guds sida, bevis på att han finns, och att han är den han säger sig vara! Jag läste

Publicerad i Undervisning

Att ha eller inte ha frid

Frid, eller   varför inte själsro, är något, som många finner hart när omöjligt att uppnå i denna sönderstressade värld. Också vi kristna kan ha svårt att hitta fram till den inre friden, och om vi någon gång gör det, tycks

Publicerad i Undervisning

De omvända männen

Idag är det då trettondag, och eftersom vi firar den helgdagen på grund av de österländska lärda män, som kom för att leta efter den nyfödde kungen i Juda land, kan det väl vara lämpligt att skriva något om dem,

Publicerad i Undervisning

Rätta vägar – inte lätta!

Jag samtalade en gång med en medmänniska, som sade att hon tyckte att det var enklare förr, innan hon kom till tro på Jesus, enklare på så sätt, att förr kunde hon strunta i sina medmänniskor, om hon kände för

Publicerad i Undervisning

Ett steg i taget

De flesta av oss har väl någon gång i sitt stilla sinne förundrat sig över berättelsen om kunskapens träd i första Mosebokens andra och tredje kapitel. Hur i all världen kunde Eva och Adam låta lura sig att göra något

Publicerad i Undervisning

Olja på lager?

En fråga, som jag har fått gång efter annan under årens lopp, handlar om liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 25. Människor har känt sig oroliga och skrämda av tanken på att de kanske till slut finner sig själva

Publicerad i Undervisning

Bön, känslor, och fel slags vägledning

Ibland får jag lov att säga ifrån åt mig själv på skarpen, vad det gäller hur jag känner mig. Det tycks inte spela någon roll hur många gånger jag kommer fram till att känslor är opålitliga, känslor är obeständiga, känslor

Publicerad i Undervisning

Om överenskommen bön

I Matt 18:19 ger Jesus ett fantastiskt löfte, som är knutet till gemensam bön. Det är inte knutet till vilken slags bön som helst, utan till gemensam, överenskommen bön. Detta är alltså fråga om något som ska göras i församlingsgemenskapen,

Publicerad i Undervisning

Det här med källkritik…

En broder i Herren lånade nyligen ut en bok åt mig, som han tydligen tyckte jag behövde ta del av. I den boken återgavs en profetia, som sades vara förmedlad av den judiske rabbinen Judah ben Samuel, en man som

Publicerad i Undervisning