Bloggarkiv

Vadå lagiskhet?

Den här frågan har jag stött på en och annan gång: ”Vad menas egentligen, när det talas om lagiskhet i kristna sammanhang, och varför är det så farligt?” Ja, vill man ha ”the straight dope”, alltså Bibelns klarspråk om saken,

Publicerad i Undervisning

Om judarna och lögnerna om dem

I ”Ett Israelinlägg” gjorde jag en kort genomgång av Israels moderna historia, och av de internationella överenskommelser – den så kallade folkrätten – som, om de blev rättvist tillämpade på situationen i Mellanöstern, effektivt skulle kunna tysta den Israelfientliga propagandan

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Överlåtelse, tillåtelse, förlåtelse – och underlåtelse

”Intill änden skall strid vara” – så står det i Daniels sista kapitel, så det är inte precis någon överraskning, att denna arma värld är, har varit, och kommer att vara full av större och mindre konflikter. De större upptar

Publicerad i Undervisning

Ett Israel-inlägg

För ett par veckor sedan undrade en av medlemmarna i i bibelstudiegruppen i min hemförsamling om jag kunde skriva något om det här med att Israel så ofta utpekas som en ockupationsmakt, som agerar i strid med folkrätten. Eftersom det

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Första sprutan är gratis…

Det här med frestelser, och vad som händer när en sådan fått mogna till sig,  det borde ju vara ett tema som är av intresse för oss alla, så jag ska återkomma till det idag – jag har skrivit om

Publicerad i Undervisning

Om 1 Joh 5:7, samt om bön till Anden

För några veckor sedan efterlyste jag kommentarer och frågor att arbeta med, och nu har jag fått två nötter att bita i – visserligen inte via hemsidan, de här frågorna kom från en mötesdeltagare i Munsala församlingshem, men jag försöker

Publicerad i Undervisning

Att lägga grund för bönetjänst

Ett bibelställe, som ofta lyfts fram, när det är fråga om bönearbete och förbönstjänst, är Hes 22:30, där Herren säger att han har sökt bland folket efter någon, som skulle kunna ”bygga en mur och ställa sig i gapet inför

Publicerad i Undervisning

Partiellt uppror och borttappad lydnad

I Titus 1:10 talas det om människor, som ”inte vill veta av någon myndighet” – i andra översättningar betecknas de som ”orosstiftare”,  ”niskoittelevia”, eller ”unruly”. Det handlar alltså om vägran att underordna sig, det som vi med ett annat ord

Publicerad i Undervisning

Gömmer Gud sig?

Det här har jag skrivit om förr, och idag fick jag lust att skriva om det igen: människans krav på bevis från Guds sida, bevis på att han finns, och att han är den han säger sig vara! Jag läste

Publicerad i Undervisning

Att ha eller inte ha frid

Frid, eller   varför inte själsro, är något, som många finner hart när omöjligt att uppnå i denna sönderstressade värld. Också vi kristna kan ha svårt att hitta fram till den inre friden, och om vi någon gång gör det, tycks

Publicerad i Undervisning