Bloggarkiv

Svärd och svartbyggen

Vi ska återvända till Efesierbrevets sjätte kapitel. Där uppmanas vi att ta emot Andens svärd, som är Guds Ord. Eftersom detta är formulerat just som en uppmaning, kan vi förstå att det inte är något som sker av sig självt,

Publicerad i Undervisning

”Halleluja, jag är död!”

I dag ska jag börja med att citera mig själv – jag har skrivit så många inlägg om den andliga striden nu, att både ni och jag antagligen börjar glömma vad som sades i början….. ”Det onda ska övervinnas med

Publicerad i Undervisning

Guds rustning, och den verkligt fula fisken

När det talas om Guds hela vapenrustning i Ef 6, ska vi lägga märke till att det här faktiskt är fråga om Guds egen vapenrustning, som vi uppmanas klä oss i! Nu ska vi se på en text, som ger

Publicerad i Undervisning

Sanning och rättfärdighet

Jag har skrivit rätt många inlägg nu, där jag tar upp den andliga kamp, som vi som kristna har att utkämpa, ur litet olika synvinklar. Man kan knappast tala om den andliga striden utan att i något skede ta upp

Publicerad i Undervisning

Misstag och möjlighet

Jag vet inte vem, som först sade det, men jag har citerat det vid många tillfällen: ”Visst kan man lära sig av andras misstag, man måste bara göra dem själv också först!” Det här är förstås på ett sätt bara

Publicerad i Undervisning

Litet till om historielöshet

”Och människan skapade Gud till sin avbild – längre än så räckte inte hennes fantasi!” Jag minns inte om det var Hasse eller Tage, som myntade den formuleringen, och det spelar väl inte så stor roll. Sann är den i

Publicerad i Undervisning

”Överge inte er församlingsgemenskap!”

Som vi såg i de två inläggen, som jag  nyligen skrev om Jobs bok, är själafienden skicklig på att påverka vårt tänkande. Om han kan få oss att tänka på ett sätt, som är lämpligt för hans syften, då kommer

Publicerad i Undervisning

”Jag är inte intresserad av historia!”

Någon gång för typ trettio år sedan predikade jag vid ett tillfälle i Sideby kyrka, och sade då bland annat, att det enda, som vi tycks lära oss av historien, är att vi ingenting lär oss av historien. Där satt

Publicerad i Undervisning

Att se sig i rätt spegel

Våra tre vise män runt askhögen där i Jobs andra kapitel satt, som redan sagts, och tänkte människotankar i sju dar, och där fanns Åklagaren i vanlig ordning osynlig med och bidrog med onda idéer! Med den diagnosen på deras

Publicerad i Undervisning

”Är du vis?”

Jag har väl nämnt någon gång att jag brukar läsa fantasy då och då? Och jodå, nog har väl en och annan kristen broder påpekat för mig att det är slöseri med tid och på gränsen till ogudaktigt att göra

Publicerad i Undervisning