Bloggarkiv

Om judarna och lögnerna om dem

I ”Ett Israelinlägg” gjorde jag en kort genomgång av Israels moderna historia, och av de internationella överenskommelser – den så kallade folkrätten – som, om de blev rättvist tillämpade på situationen i Mellanöstern, effektivt skulle kunna tysta den Israelfientliga propagandan

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Ett Israel-inlägg

För ett par veckor sedan undrade en av medlemmarna i i bibelstudiegruppen i min hemförsamling om jag kunde skriva något om det här med att Israel så ofta utpekas som en ockupationsmakt, som agerar i strid med folkrätten. Eftersom det

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Mellan vår och sommar

Det är rörigt i världen,och en och annan har frågat mig vad jag tror om världsläget? Kommer det att bli storkrig, kommer situationen med klimathot och terrorhot, och svälthot och vattenbristhot, och allt annat som slutar på hot, att tvinga

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Arafat – Mer än ett hinder för fred!

För många har namnet Arafat kommit att bli en symbol för det, som brukar kallas det palestinska folkets kamp. För andra har samma namn kommit att symbolisera terror, dubbelspel, löftesbrott och korruption. Han är död nu sedan flera år, men

Taggar:
Publicerad i Undervisning

UNHRC – FN:s dåliga skämt

I början av 2006 beslöt FN att bilda en ny organisation, vars uppgift skulle vara att ta upp frågor om brott mot de mänskliga rättigheterna i FN:s medlemsländer. Det hade i och för sig funnits en sådan organisation redan tidigare,

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning

”Kauf nicht beim Juden”

Det kom ett brev från Kyrkans Utlandshjälp häromdan, undertecknat av självaste direktor Pietikäinen, där man försökte övertyga mig om hur fint och utomordentligt kristligt det vore, om jag skulle göra en testamentsdonation till förmån för nämnda organisation. Jag grinade illa

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg

Kapningar och nyttiga idioter

En fartygskonvoj på väg till Gazaremsan har ”kapats”, det har nu basunerats ut så till den grad de senaste dagarna att det knappast kan ha undgått någon. Konvojen ifråga utgav sig för att vara en ”fredens flottilj”, ute endast och

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg

Fredsprocess med förhinder

Hösten år 2000 ingick en både ovanlig och glädjande artikel i Västerbottenskuriren. Skribenten hette Lars Jacobsson, professor i psykiatri i Umeå. Han diskuterade israeler och palestinier, och deras respektive fredsvilja. ”Att Israel vill fred tycks mig uppenbart”, skrev han. ”Israel

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning

Vem vill krig i Mellanöstern?

Nyligen fick vi veta att en knapp majoritet av Europas invånare anser att Israel är det största hotet mot världsfreden, alltså ett större hot än t ex Nordkorea. Tidningarna gav dock inget besked om vad alla dessa mänskors åsikt grundade

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning

Israel, Gaza och folkrätten

Den här artikeln blev aktuell igen, eftersom 2012 avslutas på samma sätt som det år när jag först skrev den… Året (2009) avslutas med att Hamas än en gång med sina ständiga raket- och granatattacker har lyckats provocera Israel att

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning