”Kauf nicht beim Juden”

Det kom ett brev från Kyrkans Utlandshjälp häromdan, undertecknat av självaste direktor Pietikäinen, där man försökte övertyga mig om hur fint och utomordentligt kristligt det vore, om jag skulle göra en testamentsdonation till förmån för nämnda organisation.

Jag grinade illa genast jag såg varifrån brevet kom. Kyrkans Utlandshjälp står inte särskilt högt på min favoritlista.

Folk som lånar sloganer från Nazityskland och Goebbels ska nog jobba väldigt hårt innan de får några pengar av mig!

 

”Kauf nicht beim Juden” – ”köp inte av judarna” – är ett av de äldsta politiska slagorden i Europa.

Det har levt upp igen under senare år, nu i form av uppmaningar till bojkott av israeliska varor.

Och Kyrkans Utlandshjälp hör till de organisationer som ställer sig bakom uppmaningen till bojkott!

Alltså väljer jag att bojkotta Kyrkans Utlandshjälp.

 

Man kan ju undra varför det alltid är Israel, som ska utpekas och svartmålas?

Svepskälet för Kyrkans Utlandshjälps uppmaning till bojkott av Israel är bl a de omstridda bosättningarna på Västbanken.

Men om man nu är så intresserad av att motarbeta sådana saker, varför då inte sikta in sig på t ex Turkiet istället? I detta nu ockuperar 35.000 turkiska soldater en stor del av Cyperns territorium. Den turkiska regimen har sänt in hundratusentals bosättare som nu koloniserar och övertar norra Cypern – ett landområde,  som enligt alla internationella lagar tillhör Cypern.

FN har gång efter annan uppmanat Turkiet att dra sig tillbaka, vilket Turkiet högaktningsfullt har struntat i.

Nu rapporteras också att Turkiet håller på att förstöra de kristna kyrkorna på norra Cypern, vilket är liktydligt med religionsförföljelse.

Men har Kyrkans Utlandshjälp uppmanat till någon bojkott av Turkiet?

Nej, det är Hitlers – eller Hamans – ande som talar, när slagordet från trettitalet på detta sätt dammas av och används på nytt.

Det här handlar om fiendskap mot det judiska folket, inte om allmän omsorg om de internationella fördragens efterlevnad!

 

 

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg