Bloggarkiv

Jesaja 14

 1-2 Herren ska förbarma sig över Jakob, och än en gång utvälja Israel, och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar ska sluta sig till dem, och hålla sig till Jakobs hus. Folken ska ta dem, och föra

Publicerad i Jesaja

Jesaja 13

9-13 Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet, och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte.

Publicerad i Jesaja

Jesaja 12

1-6 På den dagen ska du säga: ”Jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört, och du tröstar mig! Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN, HERREN är

Publicerad i Jesaja

Jesaja 11

1-6 Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan

Publicerad i Jesaja

Jesaja 10

15 Ska yxan upphöja sig över honom, som hugger med den, eller sågen förhäva sig mot honom, som sätter den i rörelse? Som om käppen kunde svinga den, som lyfter den, eller staven lyfta den, som inte är av trä!

Publicerad i Jesaja

Jesaja 9

1 Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder!   2-7 Det folk, som vandrar i mörkret, ska se ett stort ljus, över dem, som bor i dödsskuggans dal ska ljuset stråla fram! Det folk, som du

Taggar:
Publicerad i Jesaja

Jesaja 8

9-14 Rasa, ni folk, ni ska ändå krossas! Lyssna, alla länder i fjärran! Rusta er, ni ska ändå krossas! Gör upp planer, de går ändå om intet! Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas, ty Gud är

Taggar:
Publicerad i Jesaja

Jesaja 7

Kapitel sju i Jesaja ger, liksom de föregående, en hel del att fundera på! Jag har bara plockat två verser, men tankarna kring dem rör ju förstås också verserna runt dem! 9 Om ni inte är fasta i tron, har

Taggar:
Publicerad i Jesaja

Jesaja 6

I dessa coronans tider har man ju åtminstone gott om tid att fundera på olika bibeltexter! Här är nu några funderingar kring Jesajas sjätte kapitel: 3 Den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot! Hela jorden

Taggar:
Publicerad i Jesaja

Jesaja 5

Några axplock från Jesajas femte kapitel, och några tankar kring dem: 7 Herren Sebaots vingård är Israels hus, och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad, men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet, men fann skriande orättfärdighet. 12-13 Vid sina

Taggar:
Publicerad i Jesaja