Bloggarkiv

Jesaja 50

 1 Så säger Herren: Var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se, genom era missgärningar blev ni sålda, och för era överträdelsers skull blev er

Publicerad i Jesaja

Jesaja 49

Det är ingen lätt sak att reda ut syftningarna i början av det här kapitlet, inte för mig, i alla fall. Ibland har man ett intryck av att det är profeten själv, som talar, som i 1- 4. Sedan förefaller

Publicerad i Jesaja

Jesaja 48

1-2 Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade efter Israels namn och flöt fram ur Juda källa, ni som svär vid Herrens namn, och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Ty ni

Publicerad i Jesaja

Jesaja 47

5-7 Sitt tyst, och dra dig undan i mörkret, du kaldéernas dotter, ty du ska inte mer kallas kungarikenas drottning. Jag blev vred på mitt folk, jag ohelgade min arvedel, och gav dem i din hand, och du visade dem

Publicerad i Jesaja

Jesaja 46

1-4 Bel sjunker ner, Nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. De, som ni bar omkring, är en belastning, en börda för den trötte. Tillsammans sjunker de ihop och böjer sig. De kan inte rädda bördan,

Publicerad i Jesaja

Jesaja 45

Nu har jag haft paus i Jesajakommentarerna i snart två månader, så det kan väl vara dags att fortsätta! Ännu är det tjugo kapitel kvar efter det här, så få se om nådens år 2024 kommer att räcka! I verserna

Publicerad i Jesaja

Jesaja 44

1-6 Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel, som jag har utvalt: Så säger HERREN, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet, och som hjälper dig: Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun,

Publicerad i Jesaja

Jesaja 43

1-7 Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min! Om du än måste gå genom

Publicerad i Jesaja

Jesaja 42

Det här kapitlet börjar med med en underbar beskrivning av hurudan Messias skulle komma att vara, det fortsätter med en uppmaning till jordens folk att ge rätt respons till honom, och slutar med en av de bistraste beskrivningar av sambandet

Publicerad i Jesaja

Jesaja 41

Jesaja 41 inleds med en profetia om vad som skulle komma att ske i Mellanöstern under de närmaste århundradena från Jesajas tid framåt. Här ställs frågan ”vem är det som gör detta, vem är det som har planerat detta, vem

Publicerad i Jesaja