”Jumala”, osa 1

Kristitty opetus on kasvanut räjähtämäisesti viime vuosikymmenien aikana. Kokousten, konferenssien, TV-kanavien, ja kirjojen kautta tieto suorastaan tulvii seurakuntien yli.

On tietenkin hyvä asia, että Jumalan kansa saa opetusta!

Meidän tulee kuitenkin varoa, ettemme kaiken tämän tiedon keräämisen keskellä unohda, että tunteminen on tärkeämpi kuin tietäminen.

Jumalan tuntemisessa on iankaikkinen elämä! Joh 17:3

Ei siinä, että tietää paljon hengellisistä asioista, vaan siinä, että tuntee elävää Jumalaa!

Me olemme oksia viinipuussa, ja Jumalan tuntemisen kautta pysymme Kristuksessa, ja elämänvirta kasvaa. Joh 15:1-10

Meidän tulee siis kaiken sen tiedon kautta, jonka Herra on antanut itsestään, pyrkiä oppia tuntemaan hänet! Tämän Herran tuntemisen kautta tulee sitten kaikki muu. Matt 6:33

 

Mitä voimme tietää Jumalasta? Minkälaiset lähteet meillä on?

Vastaus siihen kysymykseen on yksinkertaisesti: Sen, minkä Jumala on meille ilmoittanut. Room 1:19

Ei sen enempää! Muuta emme voi Hänestä tietää.

Jumala ja hänen ajatuksensa ovat melle liian korkeita… Jes 55:8-9

Jos yritämme omin päin ymmärtää Jumalaa, meille jää käteen väärennetty kuva.

Meillä on nimittäin ikävä taipumus luoda Jumala itsellemme sopivaksi, siis omaksi kuvaksemme, heti kun yritämme ihmisjärjellä selvittää minkänlainen Jumala oikein mahtaa olla.

Sen takia kuvien tekeminen onkin kielletty! 2 Moos 20:4

 

1. Herra on ilmottanut itsensä

 Luomakunnassa, Room 1:20

Ihminen voi tutkia luomakuntaa, joko luomakunnan takia, tai sitten sen Luojan takia. Voimme oppia paljon Herran viisaudesta , suuruudesta, voimasta, ja taidosta,  katsomalla ja ihailemalla Hänen työtään!

 

 Meissä ihmisissä, 1 Moos 1:27, 1 Tess 5:23

Me olemme kolmiyhteisiä olentoja, aivan niinkuin Jumala on kolmiyhteinen.

Täytyy tietenkin ottaa huomioon että maailmassa ei ole ollut kuin kolme normaalia ihmistä, siis Adam ja Eeva ennen syntiinlankemusta, ja sitten Jeesus, kun Hän oli ihmisenä täällä. Kaikki me muut olemme enemmän tai vähemmän turmeltuneita. Sellaiset ne alkukatastrofin seuraukset ovat.

Emme voi siis suoraan vain katsoa ihmistä ja sanoa että tällainen on Jumala.

Mutta löydämme paljonkin sellaista, josta voimme sanoa että, tällainen on Jumala, ja tällaisia me myös olemme!  Missä on ihmisiä, joilla on rakkaus, ystävyys, laupeus, joilla on oikeamielisyys ja rohkeus, missä on valon lapseja, siellä myös näkyy minkälainen Valkeus on!

 

Raamatussa, 4 Moos 12, Luuk 24:13-27

Jumalan Sanassa meillä on  kaikista monipuolisin ja selkein kuva Jumalastamme, mikä meillä yleensä on.

Saamme esim. tietää, sekä sen, että Jumala on yksi, että Hän on kolme persoona, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Matt 28:19, Joh 14:10-23, 2 Kor 13:13

Tämä on ihmisjärjelle aika vaikea konsepti, mutta me voimme yrittää yksinkertaisesti sanoa näin:

”Jumala on iankaikkinen yhteys”

Jumala ei siis ole yksi matemaattisena käsitteenä, -vaan ”yksi” on tapa selittää, kuinka täydellinen näiden kolmen keskinäinen rakkaus ja yhteisymmärrys on.

Ei siis 1+1+1=3, vaan 1 x 1 x 1=1 :)

Englanninkielessä kuvaa Jumalan ”kolme ja yksi” sanalla “the Godhead”, mutta valitettavasti minun tietääkseni ei suomen- eikä ruotsinkielestä löydy vastaavaa sanaa…

Sana sanoo, että Jumala on rauhan Jumala, ei epäjärjestyksen. Jumalan yhteys ja ykseys perustuu auktoriteettiin ja vapaaehtoiseen alistumiseen. Tämä on tietenkin myös Jumalan valtakunnan järjestys.

Ilman vapaaehtoista alistumista ja tahtoa rakkaudessa palvella muita ei ole hengellistä auktoriteettiakaan, sen opimme tavasta, jolla Henki alistuu Pojan auktoriteettiin, ja Poika Isän auktoriteettiin  ja he molemmat näin saavat Isältä täydellisen auktoriteetin.

Sana että Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, vaan rauhan, saa näin selityksensä, mutta selitys löytyy vain Sanasta!

Raamattu kertoo kaikesta, (ei tietenkään jokaisessa yksityiskohdassa) mitä Jumala on tehnyt tässä maailmassa pelastaaksensa meitä ihmisiä, ja niiden tekojen kautta opimme tuntemaan Tekijänkin.

 

Jumala on myös ilmoittanut itsensä Kristuksessa, Hebr 1:3, Kol 1, Joh 14:9

Jeesuksessa meillä on ilmoitus Jumalasta, annettu sellaisella tavalla ja tasolla, että meillä ihmisillä olisi paras mahdollinen  mahdollisuus ymmärtää  kuka Isä on.

Lukekaa siis evankeliumit, paljon, ja tarkasti, ja rukoillen!

 

Jumalamme ilmoittaa myös itsensä Pyhän Hengen kautta.

Jokaisen kristityn tulisi siis rukoilla niinkuin Paavali rukoilee Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että Herra antaisi meille viisauden ja ilmestyksen Hengen, ja näin valaisisi meidän sydämemme silmät näkemään ja tietämään ne asiat, jotka eivät muuten nousee ihmisen sydämeen. Ef 1:15-21, 1 Kor 1:6-10

 

Kaiken, minkä saamme tietää tai oppia Jumalasta, saamme tietää sen takia, että Herra tahtoo ilmestyksen kautta antaa meidän kasvaa Hänen tuntemisessaan, että Hänen tahtonsa tapahtuisi meidän elämässämme. Herra ei ilmoita itsensä tyydyttämään uteliaisuutemme. Hän tahtoo muuttaa meidät, tehdä meistä valon lapseja.

Ja siinä pelkästään tieto ei auta. Paholainen osaa raamattua ulkoa, eikä ole muuttunut yhtään sen paremmaksi siitä.

Tuo saamasi tieto Herran eteen, rukoile sitä, pyydä että se muuttuisi Herran tuntemiseksi! Siinä prosessissa muutut.

 

Publicerad i Suomeksi