”Jumala” osa 2

Ilmoituksen kautta voimme siis tietää ainakin jotakin Jumalan olemuksesta ja luonteesta, esimerkiksi

 Millainen Jumala on, ja me emme voi olla

Tämä on hyvin tärkeä asia käydä läpi, sillä syvin ja vaarallisin paha meissä kristityissä on ikivanha halumme tulla Jumalan kaltaisiksi!

Sen kautta sieluvihollinen on pystynyt viemään Jumalan kansaa harhaan monta kertaa kirkon historiassa!  Tämä on myös sekä ensimmäinen kiusaus että ensimmäinen synti!1 Moos 3:5, 2 Tim 2:18

Meillä on nykyään sellaisia esimerkkejä tästä kuin menestysteologia äärimuodoissaan, dominion theology, Manifested Sons of God, ja muita vastaavia liikkeitä. Heidän opeissaan on yhteistä se ajatus, että meille on mahdollista tässä elämässä ja ajassa saada sellaiset lahjat, sellaista voimaa, sellaista valtaa, että me sen avulla pystyisimme omin päin ja itsenäisesti tekemään Jumalan työtä, ja vaikka tarvittaessa mielemme mukaan siirtää vuoreja.

Herra kuitenkin sanoo että me olemme täysin riippuvaisia Hänestä, ilman Häntä me emme voi mitään tehdä. Joh 15:5

Me emme ole mikään jumalia tai Jumalan kaltaisia!

Me ihmiset tahtoisimme tulla kelvollisiksi palvelijoiksi, tulla Jumalan kaltaisiksi, että me tietäisimme mikä on oikein, mikä väärin, ja myöskin voisimme tehdä sitä mikä on oikein.

Tuleeko 1 Mos 3:5 mieleen? Ensimmäinen kiusaus, ja tehokas se olikin…

Sielunhoitajana olen niin moneen otteeseen ja niin monella tavalla saanut kuulla vanhan Aatamin valitus: ”Voi, kun olisi jotakin, mistä voisin kerskata!”

Se on aika paljastava…

 

Jumala on Luoja

 Jumala luo sanallansa, tyhjästä, Kristuksessa, Joh 1:1-3, Hepr 11:1-3, Kol 1:14-17

Me ihmiset emme voi luoda mitään tyhjästä, me voimme vain käyttää ja muovata sen, minkä Jumala on jo luonut.

Eivät myöskään henkivallat voi luoda mitään, paholainen voi vain vääristää ja tuhota Jumalan luomakuntaa.

 

 Jumala on iankaikkinen

 Hänellä ei ole alkua eikä loppua, Hän on ajan ja avaruuden ulkopuolella. 2 Moos 3:14

Iankaikkisuus on käsite, jota meidän, ajan ja tilan vankeja kun olemme, on vaikea ymmärtää.

Ajattelemme helposti, että iankaikkisuus on hyvin pitkä aika.

Voimme saada pienen johtolangan siitä mitä Herra sanoo Moosekselle: ”Minä Olen”.

Tai se, mitä Jeesus sanoo juutalaisille: ”Ennenkuin Aabraham oli, olen minä!” Joh 8:58

On ulottuvuuksia, joista me emme tiedä  ja joita me emme voisi ymmärtää, vaikka kuinka meille selitettäisiin, sillä meidän tietoisuudessamme ei ole viitteitä mihinkään tällaiseen.

Riittäköön meille tieto, että Jumala on läsnä kaikkialla myös ajassa, ei vain avaruudessa ja että tämä on mahdollista sen takia, että hä on kaiken tämän ulkopuolella ja yläpuolella, ja ympäröi kaiken.

Ihmiselle on määrätty aika,  me emme voi siihen lisäta mitään. Matt 6:27

Yksi ainoa elämä on meille annettu, 80 vuotta = 29220 päivää…

Uskovalla on iankaikkinen elämä,  kyllä, mutta se elämä on Kristuksessa  ja se on meillä sen takia, että me olemme Kristuksessa!

Itsessämme meillä ei ole kuin ne kolmekymmentätuhatta päivää,  joillakin vähän enemmän, toisilla vähemmän.

Meidän on hyvä muistaa tämä, sillä tämän tiedon kanssa tulee jumalanpelko ja viisas sydän!

Ps 90:11-12

 

 Jumala on suvereeni

Kukaan ei pysty määräämään, mitä Hän tekee, tai ei tee. Jes 40:13-26, Dan 4:25-31, Room 11:33-35

Hänen edessään kaikki on, kuin ei mitään, Hän antaa ihmisten valtakunnat kenelle hän haluaa.

Hän on kaiken Herra ja Hallitsija.

Ihminen taas on palvelija. Me aina palvelemme jotakuta – you´ve got to serve somebody!

“Vapaa tahto” on sillä tavalla näkyharha, että me emme tee mitään itsenäisesti.

Kaiken, minkä olemme oppineet tai kokeneet, vaikuttaa meidän ajatteluun ja päätöksentekoon!

Missä olet oppinut ajattelemaan? Tässä maailmassa, tietenkin.

Siispä maailma vaikuttaa koko ajan sinun tahtoosi. Mutta jos Herra vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, voimme vapautua maailman vaikutuksesta tuntemaan Herraa.

Fil 2:13

 

 Jumala on kaikkivoipa

Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Mark 10:27

Ihminen – ja henkivallatkin – voi tehdä vain sen, minkä Herra sallii tai määrää. Joh 15:1-5

Jumala ei käytä valtaansa sellaisella tavalla kuin me tekisimme, jos meillä olisi  kaikki valta.

Sen takia uskovaiset eivät aina mielessään  täysin hyväksy, että Herra tosiaan on kaikkivoipa. 2 Piet 3

Herra kutsuu,  Hän ei pakota.

Hän nimittäin haluaa, että me lähtisimme seuraamaan häntä vapaaehtoisesti ja rakkaudesta, ei pelosta ja pakosta. Luuk 1:74-75

Sen takia Hän, jolla on kaikki valta, ei nyt armon aikana käytä valtaansa niin kuin me odottaisimme.

 

 

Herra on myös kaikkitietävä

Kukaan ei voi salata häneltä mitään. Ps 139

Samassa psalmissa Daavid toteaa että tällainen tieto on ihmiselle ylen korkea, liian korkea.

On siis asioita, joita on paras olla tietämättä!

Taivaassa meidän ajatuksemme kuuluu yhtä selvästi kuin meidän äänemme. Tämä voi ensin tuntua vähän pelottavalta, mutta itse asiassa tämä on ihana evankeliumi! Vaikka mitä pahaa tai vastenmielistä  löytäisit itsestäsi,  voit turvallisesti ajatella, että tämä ei ollut Herralle mikään uutinen. Hän on tiennyt tämän koko ajan, ja sinä olet kuitenkin saanut istua Hänen sylissään rakastettuna lapsena!

Suhteeni Häneen ei siis muuutu miksikään, vaikka minä opin tuntemaan itseäni paremmin!

Itse asiassa elämä tulisi meille mahdottomaksi,  jos me aina esimerkiksi tietäisimme kaiken, mitä muut ajattelevat tai puhuvat meistä!

Emme pystyisi kantamaan sellaista tietoa, se on meille liian  korkea monella tavalla!

Armosta Herra salaa meiltä monta asiaa, ja ilmaisee vain ne, jotka ovat tarpeen.

 

 Kaikkialla läsnä oleva

Hän ei koskaan ole kaukana meistä. Apt 17:27-28, Matt 28

Ihminen ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, vaikka kuinka välillä haluaisimme…

Kuitenkin tällä Herran läsnäololla ilmeisesti on eri tasot.

Monella tavalla Hän on salattu, Hän näkee ja toimii sellaisella tavalla että, me emme huomaa, mitä tapahtuu ja kuka sen tekee.

Hyvin harvoin Hän tässä ajassa  astuu esille sellaisella tavalla, että me emme voi erehtyä  ja silloinkin vain yhdelle tai muutamille ihmisille.

Tämä johtunee siitä, että Hänen ilmestyksensä pelottaisi ihmiset niin että he paniikissa heti olisivat polvillaan, ilman rakkautta Herraan ja ilman todellista halua kääntyä ja lähteä seuraamaan.

Me näemme juuri tämän ilmiön Israelin erämaanvaelluksen aikana. He eivät koskaan kääntyneet Herran puoleen sydämestään, vaikka kuinka väkevästi Herra ilmestyi heille.

 

 Jumala on muuttumaton

Täydellisellä olennolla ei ole tarvetta muuttua – jos täydellinen muuttuu, hän ei enää ole täydellinen!  Kun Herra sanoo Moosekselle: ”Minä Olen”, tämä kertoo myös  Hänen muuttomattomuudesta,  niinkuin hänen ikuisuudestakin

Jumalan muutomattomuus tarjoaa myös meille turvan – Hebr 13:8

Meidän taas tulee muuttua! Room 12:2

Olisi kirous jos me olisimme muuttumattomia!

Meidän tulee vain muistaa, että me emme pysty muuttamaan itseämme. Jer 13:23

Tämä on ristin, sanan ja veren työ, siis Pyhän Hengen työ meissä!

Publicerad i Suomeksi