Tänjda resonemang

Så fick man då höra ett nytt försök att försvara det ständigt pågående avlivandet av små barn. Denna gång var det en person, som själv i princip sade sig vara emot abort, men ändå ville försvara dem som utför sådana, som uttalade sig.

Den här gången var det självaste Luther, Martin, alltså, som togs som insegel och borgensman för att det nog är OK för sjukvårdspersonal att ombesörja nämnda avrättningar. Jag använder ordet avrättningar, därför att det var just det Luther sade om bödelns arbete, som citerades.

Luther menade alltså, med stöd av Rom 13, att bödeln inte bryter mot femte budet när han avlivar brottslingar, vilka, med stöd av gällande lag och överbevisade om sitt brott, har dömts till döden.

Den ovannämnda nutida åsiktskluvna människan hävdade att eftersom det enligt Luther är OK att ta livet av människor, förutsatt att detta sker i enlighet med landets lagstiftning, kan det inte heller vara fel av en läkare att ta livet av ofödda barn, eftersom lagstiftningen tillåter detta i dagens Finland.

Och därmed ansåg sig personen ifråga ha lett i bevis att även om det är illa med aborter, så har de som utför dem inget att förebrå sig, varken inför Gud eller människor.

Detta är verkligen att tänja argumentet förbi bristningsgränsen. Rom 13 talar om grova brottslingar, som har förtjänat sitt straff. I deras fall bär inte överheten svärdet förgäves. Dödsstraff strider inte mot Guds lag för samhället.

När det är fråga om abort avrättar man dock inte mördare, man tar livet av oskyldiga, ofödda barn!

Här kan man inte gömma sig bakom landets lagstiftning! Lika gärna kan man då påstå att koncentrationslägervakterna inte gjorde något fel när de avlivade miljoner människor av den enda orsaken att de tillhörde ett visst folkslag. Det var ju i enlighet med naziöverhetens påbud också de gjorde det de gjorde.

Att säga att man i princip är emot abort, samtidigt som man på såna här sätt vill försvara dem som utför dem, det är att försöka sig på det som populärt brukar kallas att sitta på staketet.

Men man kan inte hålla sig väl med både Gud och världen, och i det här fallet har man nog redan trillat ner på fel sida stängslet, även om man kanske kan lura sig själv att tro något annat.

 

 

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg