Paketoitu suola

Kuulin kerran lyhyt ja tarkka kuvaus siitä, miten Jumalan Sana neutralisoidaan.

 

Ensin käydään apostolien kirjeet läpi, tarkkaillen mikä niissä on opetus, mikä kehotus ja nuhtelu.

Sitten otetaan kehotusjaksot erilleen, ja sanotaan, että nämähän ovat tuon ajan ja kulttuurin ajatuksia ja ilmaisuja, me modernit ihmiset emme enää ole sidottuja niihin. Näin pääsemme eroon Herran kehotuksista, ja sitten voimme jatka oman tiemme kulkeminen ilman että Sana meitä häiritsee!


Opetusjaksoista taas pääsemme eroon muuttamalla niitä teologiaksi – siis sellaista teologia, josta voi keskustella ja kirjoittaa väitöskirjoja, mutta joka ei vaikuta sen kummemin meidän jokapäiväseen elämäämme. Ja kun elävä Sana tällä tavalla muutetaan uskonnolliseksi hedelmäksi hyvän- ja pahantiedon puusta pääsemme eroon apostolien opetuksestakin.

 

Jeesus muutti Kaanassa vettä viiniksi.

Me taas muutamme viiniä vedeksi.

 

Joskus kuulee valituksia siitä että seurakunnan elämä ja opetus on niin ”vesitetty”.

Silloin sopii jo kysyä, että missä vedessä se sitten on ollut?

 

Olen syntynyt Vaasan saaristossa. Kala ja peruna oli perusruoka – meillä oli sillä tavalla vaihtelu ruokavaliossa, että joka toinen päivä syötiin kalaa ja perunaa, joka toinen taas perunaa ja kalaa…

Talvisin suolattu ahven oli suosittu, mutta sitä piti vesittää ennen keittämistä, muuten se oli aivan liian suolainen. Vedessä kun sai päivän olla, maku oli jo miellyttävä!

 

Suomen kristillisyydessä annetaan nykyään vastaavaa käsittelyä Jumalan Sanalle.

Vesi, joka käytetään, on se väärä ja myrkytetty asenne Sanaan joka on meihin istutettu, asenne joka muun muassa käy ilmi siinä, etä puhumme ”raamattunäkemyksestämme”, ”käsityksestämme Raamatusta” tai nostamme esille ”mielipiteitämme Raamatusta”

 

Tällainen ajatus ja asenne on helvetissä keksitty.

Eihän se nyt ole minun asiani tai paikkani tuoda esiin minun mielipiteeni ja ajatukseni Raamatusta!

Minun paikkani on nöyrästi kuunnella ja ottaa vastaan Jumalan Sanan näkemykset ja mielipiteet minusta, ja minun elämästäni!

Mutta tämä on jo niin suolaista, että ei enää sovi vanhan Aatun makuun.

Tervettä oppia, se missä pysyminen Jeesuksen Sanassa on kuulemisen ja tekemisen summa, sitä ei vanha Aatami siedä.

Ja sen takia eksymme muuttamaan Herran antama uusi viini vedeksi.

Niin nimittäin käy, jos julistamme evankeliumia puhumatta mitään parannuksen tekemisestä.

 

Annamme suolan käydä mauttomaksi, ettei se häiritsisi herkkää makuaistiamme, tai sitten pistämme Herran antama suola teologian pakettiin, missä se sitten on yhtä paljon tai vähän hyödyksi kuin suola paketissa yleensä…

 

”Jos te pysytte minun Sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi!”

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.”

Publicerad i Suomeksi