Skilsmässa smittar!

Jag har haft mina aningar en längre tid, när jag har sett gång efter annan hur skilsmässor tycks komma klumpvis i byar och bekantskapskretsar.

Det här tycks vara på något sätt smittsamt! Jag har tänkt litet löst att det handlar om exemplets makt, eller om att tröskeln för egen del sänks när man ser andra skilja sig. Nu finns det dock svart på vitt! Skilsmässa smittar!

Så se upp om du är utsatt för smittorisk!

 

En forskare vid University of California, James Fowler, har publicerat forskningsresultat som ger vid handen att det man brukar kalla ”social smitta” är skrämmande effektivt just när det handlar om skilsmässa.

Social smitta innebär att ett mönster av känslor sprids i ett socialt nätverk, att man påverkas emotionellt av det som händer i bekantskapskretsen.

Ju starkare känslor som är inblandade, desto kraftigare smitteffekt!

Ju närmare du står de personer det gäller, desto mer utsatt är du.

Om man har ett syskon som skiljer sig ökar risken för att man själv ska göra sammalunda med moderata 22%

Gäller det en god vän rusar riskökningen upp till 147%!

När en arbetskamrat skiljer sig ökar risken för dem han jobbar tillsammans med med 55%

Det finns exempel på människor, som inte alls tänkt på att skilja sig, men som sedan urskillningslöst har plockat upp så mycket negativa känslor från andra att det förstört deras eget äktenskap!

Kanske inte så dumt att minnas det här om man någon gång är den som ska lyssna och trösta någon som just går genom en skilsmässokris – alltså att minnas att det här är inte fråga om mitt eget äktenskap, och jag ska akta mig för att projicera det, som jag får höra om den här människans man eller hustru, på min egen äkta hälft!

 

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg