Bloggarkiv

Katolska kyrkan IV – samla skatter på jorden?

Nästa sak, som jag har frågetecken inför, är den märkligt dubbla inställningen till jordiska rikedomar – ett frågetecken som nog kan sättas för de lutherska folkkyrkorna också! Dels hyllas asketiskt liv, munklöften, och sådana ideal som förkroppsligas t ex i

Publicerad i Katolska kyrkan

Katolska kyrkan IX – ett exempel på hur KK gör lära

Den som vill bli medlem i KK måste omfatta den romersk-katolska läran. Det finns bara en sådan, även om enskilda katoliker naturligtvis har vitt skilda uppfattningar i olika frågor, både ifråga om hur teori och hurudan praktik av katolsk tro

Publicerad i Katolska kyrkan