Psalm 22

Jag medverkade i ett husmöte i måndags, och kom då att citera psalm 23 i Psaltaren.

En av de närvarande suckade tungt, och sade: ”Men så där står det ju inte längre i Bibeln!”

Hon hänvisade då till det översättningsmissfoster, som felaktigt går under namnet bibel 2000.

Den boken borde heta ”Parafras 2000″, det vore hederligare.

I bibeln står det nog fortfarande som det alltid har gjort – både i psalm 23 och på alla andra ställen – som t ex i psalmen som kommer före 23, alltså psalm 22!

 

Ibland har människor frågat mig varför jag tycker så illa om Bibel 2000.  Så här inför påsk kan jag besvara den frågan med att visa hur Gamla Testamentets Messiasprofetior rutinmässigt behandlas i den ”översättningen”.

Vill någon se mer elände efter att ha tagit del av detta, så finns det mer än man vill se i mina B2000-kommentarer här på sidan!

 

Så här har alltså psalm 22 förvanskats av bibelkommissionärerna:

I denna fruktansvärda psalm profeterar David detaljerat om Jesu korsdöd.

I B2000 har viktiga detaljer ändrats, så att det inte längre är tydligt vad psalmen handlar om.

 

I vers 15, står det så här i B2000: ”…benen lossnar i min kropp”

1917 och Folkbibeln översätter så här: ”…alla mina leder hava skilts åt”

KJ, NIV: ”…all my bones are out of joint”

F1938: ”…kaikki minun luuni ovat irti toisistansa”

Texten beskriver hur tyngden i den korsfästa hängande kroppen får senorna att töjas och ledytorna att skiljas åt, och också vridas ur led när offret vrider sig av smärta under tortyren.

När B2000 skriver ”benen lossnar i min kropp” är det inte lätt att begripa vad man menar händer.

Detta att benen lossnar/skiljs FRÅN VARANDRA får inte utelämnas om man vill ha kvar textens innebörd!

 

vers 17, B2000: ”Händer och fötter är skrumpnade”

Övriga översättare är överens om att händerna och fötterna ”genomborrats”, vilket ju är en klar beskrivning av korsfästelse.

Septuaginta, en översättning av GT från hebreiska till grekiska som gjordes av en grupp judiska skriftlärda redan 200 f.Kr., översätter här hebreiskans ”kaar” med ”genomborra”, inte ”skrumpna”.

Och där kan man knappast påstå att det är de kristna, som i efterhand försökt få texten att syfta på Jesus, för den översättningen är gjord tvåhundra år innan Jesus föddes! Och nog lär de judiska skriftlärda som levde då, när hebreiskan var ett levande och använt språk,  och 2200 år närmare än vi idag är till den tid, då ps 22 skrevs, ha haft bättre reda på ordens betydelse än de moderna liberallärda gubbarna i B2000-teamet!

 

vers 19, B2000: ”de delar mina plagg mellan sig, de kastar lott om mina kläder”

Den korrekta översättningen ska vara: ”De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad”

Det är nu 1917, FB, KJ och NIV överens om.

Vad är då skillnaden? Jo, orsaken till att det kastades lott om Jesu livklädnad var att den var vävd i ett stycke, och inte kunde delas utan att bli förstörd! Det var fråga om ETT plagg när det kastades lott nedanför den korsfäste, när de övriga kläderna skulle fördelas behövdes ingen lottkastning.

När B2000 säger ”de kastar lott om mina kläder”, med ”kläder” i flertal, då syns inte den exakta förutsägelsen längre, det blir bara lite ungefär ditåt! Men i Joh 19:23-24 talar B2000 nog minsann helt korrekt om hur soldaterna kastar lott om den odelbara livklädnaden!

Bibelkommissionens utgångspunkt är tydlig så det räcker:  Eftersom de är av den åsikten att något sådant som framtidsförutsägande profetior inte finns, så gäller det att översätta sådana så att de inte syns.

 

I vers 22 är slutet på versen utelämnat i B2000. Versen ska sluta med konstaterandet ”du bönhör mig”/ You have answered me”.

 

Sedan har vi då vers 30

I den här versen sträcker sig visionen fram mot uppståndelsens dag, den dag då alla knän ska böjas för Jesus, också deras som är under jorden.

Men B2000 har gjort en tvärtomöversättning, så i den säger versen något helt annat än vad den säger i andra biblar.

Så här översätts den i riktiga biblar: ”Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä, alla de som far ned i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv” (FB,1917)

”All the rich of the earth will feast and worship, all who go down to the dust will kneel before him – those who cannot keep themselves alive” (NIV,KJ)

Och så här låter den i B2000: ”De som sover i mullen kan inte hylla honom, de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom, men jag lever för honom….”

Det är onekligen en viss skillnad! Hittar du någon aning i Bibelkommissionens text om ett kommande tillfälle när alla, både levande och döda, ska böja knä för Jesus?

 

vers 32 avslutas med konstaterandet ”Han har gjort det”, och en uppmaning att förkunna det budskapet för kommande släkten.

Detta ”Han har gjort det” syftar bakåt på psalmens beskrivning av försoningsdramat, och är samtidigt psalm 22:s förutsägelse av hur Jesus kommer att ropa ut ”Det är fullbordat”(”jag har gjort det”) innan han dör.

Också denna sista rad har B2000-översättarna lyckats dribbla bort. ”Ty han grep in”, står det där.

 

Inte att undra på att man jobbade i tretti år med B2000. Så mycket tankemöda måste det ha behövts för att man skulle lyckas få sina målsättningar så här grundligt och konsekvent genomförda, att varenda år säkert behövdes…

Enbart här i psalm 22 har man lyckats trolla bort fem Messiasprofetior!

Är det ännu någon som undrar varför jag inte har något till övers för bibel 2000?

Taggar:
Publicerad i Bibel 2000