Bloggarkiv

Barnens lovsång i Bibel 2000

I den åttonde psalmen i Psaltaren möter vi ett tämligen drastiskt nytänkande – igen – när vi läser vad bibelkommissionen har åstadkommit!   1917 års översättning av Ps 8:2-3 såg ut så här : ”Herre, vår Herre, hur härligt är

Taggar:
Publicerad i Bibel 2000

Att hålla sig till sin hustru

Det var ju julafton för ett par dagar sedan, och då hade det första äkta paret, Adam och Eva, namnsdag Så här säger Gud angående äktenskap, när Adam just hade fått sin Eva där alldeles i början av Bibeln: ”En

Taggar:
Publicerad i Bibel 2000

Psalm 22

Jag medverkade i ett husmöte i måndags, och kom då att citera psalm 23 i Psaltaren. En av de närvarande suckade tungt, och sade: ”Men så där står det ju inte längre i Bibeln!” Hon hänvisade då till det översättningsmissfoster,

Taggar:
Publicerad i Bibel 2000

Efesierbrevet i Bibel 2000

Efter en mycket längre paus än jag från början tänkt mig har jag nu försökt ta mig en titt på vad som har hänt med Efesierbrevet i Bibel 2000-versionen. Jag har använt samma arbetsmetod som när jag arbetade med de

Publicerad i Bibel 2000

Psaltaren i B2000, kap. 31-60

Samma metod har använts här som i tidigare avsnitt av genomgången av bibel 2000.(Metoden beskrivs i slutet av artikeln ”Förord och innehåll”)   PSALM 31 31:6 B2000: ”Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud”

Publicerad i Bibel 2000

Psaltaren i B2000, kap. 1-30

Här är då en redovisning av vad jag hittade när jag gick igenom de trettio första psalmerna i Bibel 2000-Psaltaren. I mina kommentarer har jag använt följande förkortningar: BK: Bibelkommissionen, FB: Svenska Folkbibeln, 1917: 1917 års översättning, KJ: New King

Publicerad i Bibel 2000

Femte Mosebok i B2000

Här är då resultatet av mitt försök att granska översättningen av femte Mosebok i Bibel 2000. 4:30 B2000: ”då skall du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom”. Det är nu inte alls vad texten i verkligheten

Publicerad i Bibel 2000

Fjärde Mosebok i B2000

3:10 B2000: ”Aron och hans söner ska du ålägga att ha ansvar för sitt prästämbete. Varje obehörig som inkräktar på det ska dödas”. Först har vi då ”ansvar för sitt prästämbete”. Av skäl som jag redan redogjort för i kommentaren

Publicerad i Bibel 2000

Tredje Mosebok i B2000

Här är då resultatet av en snabb granskning av tredje Mosebok i Svenska bibelkommissionens version.  1:4 B2000: ”Han ska lägga sin hand på offerdjurets huvud, så att Herren kan finna behag i hans offer och han får försoning” Både KJ

Publicerad i Bibel 2000

Andra Mosebok i B2000

I andra Mosebok finns det tyvärr också ett och annat att invända mot BK:s formuleringar och ordval. Samma metod har använts vid den här granskningen som i genomgången av första Mosebok   2:25 Här står det att Gud ”tog sig

Publicerad i Bibel 2000