Barnens lovsång i Bibel 2000

I den åttonde psalmen i Psaltaren möter vi ett tämligen drastiskt nytänkande – igen – när vi läser vad bibelkommissionen har åstadkommit!

 

1917 års översättning av Ps 8:2-3 såg ut så här :

”Herre, vår Herre, hur härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen. Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.”

Folkbibeln har samma översättning som 1917, men med modernare språk.

King James:

”O Lord, our Lord, how excellent is Your name in all the earth, You who set your glory above the heavens! Out of the mouth of babes and infants You have ordained strength, because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger”

New International Version har i stort sett samma ordalydelse som King James.

Finska 1938 översätter så här: ”Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse! Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen”

 

När man jämför ser man att översättningen av de här verserna i B2000 avviker helt från de andra.

Bibelkommissionen har inte översatt texten, de har gjort en parafrasering, alltså försökt återge vad de har uppfattat vara innebörden i texten med andra ord än de som finns i grundtexten.

På samma gång har de lyckats ändra innebörden totalt.

Att Gud själv har upprättat sin makt och sitt majestät över himlarna, det faller bort i Bibelkommissionens version.

Det som vers 2 ska säga, nämligen att lovsången från de små barnens mun har en sådan kraft i andevärlden att dess väldige viker för den, och att det är Gud själv som har gett den kraften åt den, det försvinner också totalt i B2000.

Istället serveras vi det orimliga påståendet att psalmförfattaren själv skulle vilja jollra som ett spädbarn, och kopplingen mellan det som kommer från barnens mun och segern över Guds fiender har tagits bort.

 

Jesus själv ger för övrigt i Matt 21:16 besked om hur den här texten ska översättas!

”Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig” (FB)

 

Och varför envisas jag med att fortsätta att påpeka hur full av felaktigheter Bibel 2000 är?

Jo, för att Jesus säger att inte en prick, inte en bokstav ska ändras.

Och för att jag tror att de sista verserna i Uppenbarelseboken fortfarande gäller.

Och för att jag tror att allt och alla som bortförklarar, förvrider, ifrågasätter eller förnekar Guds Ord är av den onde/går hans ärenden.

Och för att den som tiger samtycker!

Taggar:
Publicerad i Bibel 2000