Domarens ansikte

”Idag är det knappt någon, som vågar tala om Kristus som Domaren. Domarens ansikte är i stort sett bortsuddat ur förkunnelsen. Och den som vågar teckna Guds domaransikte får genast en hop kritiker över sig. Ingen önskar väl sig den ensidiga domsförkunnelsen tillbaka. Men å andra sidan: när vi tonar ner Bibelns ord om det ansikte Jesus har på domartronen, då förfalskar vi också den sanna bilden av Honom!”

Edin Lövås ”Gud har ett ansikte”

Publicerad i Citat