Bloggarkiv

Domarens ansikte

”Idag är det knappt någon, som vågar tala om Kristus som Domaren. Domarens ansikte är i stort sett bortsuddat ur förkunnelsen. Och den som vågar teckna Guds domaransikte får genast en hop kritiker över sig. Ingen önskar väl sig den

Publicerad i Citat

Luther om biskoparna

”Skriften vet ingenting om de biskopar vi nu har, de blev inrättade i kyrkan för att en skulle kunna regera över många!”  Martin Luther

Publicerad i Citat

Andlig pornografi

Glädje utan vördnad blir andlig pornografi, och den risken finns i vår tid. Vi har skaffat oss våra egna respektlösa sätt att ”glädjas inför Herren”. Vi kanske har ledare som med breda leenden påminner oss om att det är vår

Publicerad i Citat

”Mot dig allena”

Genom att göra Uria och Batseba illa har David samtidigt gjort något ännu värre: han har föraktat och hånat deras Gud! Att låta mörda Uria var att begå ett hädiskt brott mot Urias Gud. Mordet, fruktansvärt som det var, var

Publicerad i Citat

Guldkalven

Den Gud som visade sig på Sinai är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han är oföränderlig, han blir inte mer eftergiven med åren. Han är lagens Gud lika visst som nådens. Han är fortfarande den Gud som kräver

Publicerad i Citat

Kristendomems frukt och kristendomen själv

När världen konfronteras med kristna som är ärliga och redbara möter vi uppskattning. Vi blir bemötta med respekt och förtroende. Visa världen kristendomens frukt, och du blir hyllad, men visa den kristendomen själv, och du blir strax motsagd och förföljd!

Publicerad i Citat

WN dödsdömd värld

Uppenbarelsen av Kristi kors gör att vi upptäcker att världen är under dödsdom. Vi fortsätter att leva i denna värld, och vi fortsätter att använda de ting som finns i den, men nu vet vi att vi inte kan bygga

Publicerad i Citat

WN är detta av världen?

När vi står inför alternativ och ett val av vägar bör vi inte i första hand fråga oss ”Är detta gott eller ont?” eller ”Är detta till nytta eller skada?”. Vi bör fråga ”Är detta av världen, eller är det

Publicerad i Citat

JP om kollekter

Det finns få områden i vår tjänst för Gud som är så känsliga som offergåvor till Herrens verk. Jag har varit på möten där predikanten ägnat alldeles för mycket tid åt att tala för kollekten. Låt dig aldrig luras att

Publicerad i Citat

JP om att slippa vara ödmjuk

Jag känner människor som har fastat och bett om mirakel, och sökt Gud för att få se tecken och under, men jag känner ingen som har fastat och bett om ödmjukhet. I stället går vi miltals med omvägar för att

Publicerad i Citat