Kristendomems frukt och kristendomen själv

När världen konfronteras med kristna som är ärliga och redbara möter vi uppskattning. Vi blir bemötta med respekt och förtroende. Visa världen kristendomens frukt, och du blir hyllad, men visa den kristendomen själv, och du blir strax motsagd och förföljd! Så snart världen står inför sådant som tillhör Gud gör hatet sig gällande.

Watchman Nee  ”Älska inte världen”

 

Publicerad i Citat