WN dödsdömd värld

Uppenbarelsen av Kristi kors gör att vi upptäcker att världen är under dödsdom. Vi fortsätter att leva i denna värld, och vi fortsätter att använda de ting som finns i den, men nu vet vi att vi inte kan bygga någon framtid med dem, ty korset har gjort dem värdelösa. Kristi kors har gjort denna värld till ett konkursbo. Vi har ingenting här att leva för. Sann frälsning från världen börjar med denna uppenbarelse! Försöker vi fly bort från världen kommer vi bara att upptäcka hur mycket vi älskar den och hur starkt dess grepp om oss är. Men när vi har fattat att världen är dömd till undergång dröjer det inte länge förrän den förlorar sitt grepp om oss och vårt intresse för dess ting försvinner!

Watchman Nee ”Älska inte världen”

 

Publicerad i Citat