WN är detta av världen?

När vi står inför alternativ och ett val av vägar bör vi inte i första hand fråga oss ”Är detta gott eller ont?” eller ”Är detta till nytta eller skada?”. Vi bör fråga ”Är detta av världen, eller är det av Gud?”!

Watchman Nee ”Älska inte världen”

 

Publicerad i Citat