JP om kollekter

Det finns få områden i vår tjänst för Gud som är så känsliga som offergåvor till Herrens verk. Jag har varit på möten där predikanten ägnat alldeles för mycket tid åt att tala för kollekten. Låt dig aldrig luras att ge på grund av någons tårar eller snyfthistorier! Ge enbart utifrån lydnad för Guds Ande! Ingen Herrens tjänare med rent hjärta skulle vilja få dig att lämna ifrån dig dina ägodelar, inte ens att du ger en enda krona mer än Gud talar till dig att du ska ge!

Jerry Potter ”På denna klippa”

 

Publicerad i Citat