Guldkalven

Den Gud som visade sig på Sinai är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han är oföränderlig, han blir inte mer eftergiven med åren. Han är lagens Gud lika visst som nådens. Han är fortfarande den Gud som kräver inget mindre än helighet av sitt folk! Hans nutida självutnämnda PR-experter har gjort både Guds församling och Gud själv en björntjänst genom att tona ner konturerna av hans bild. De har anpassat honom till vår tid och gjort en gudsbild som nutidsmänniskan föredrar framom den sanna. Nu tillber också vi en guldkalv.

John White ”Ett steg närmare”

 

Publicerad i Citat