”Mot dig allena”

Genom att göra Uria och Batseba illa har David samtidigt gjort något ännu värre: han har föraktat och hånat deras Gud! Att låta mörda Uria var att begå ett hädiskt brott mot Urias Gud. Mordet, fruktansvärt som det var, var ingenting jämfört med Davids trots mot Skaparen! Betraktar du dina synder mot andra på det sättet? När du sårar din broder, tänker du då på att du samtidigt gör uppror mot din broders Gud? Det vi gör mot Herrens minsta bröder gör vi mot honom själv! Gud är Gud för den man eller kvinna du bedrog, för den granne du nonchalerade, för den kund som du lurade. Du skadar din medmänniska, men du syndar mot Gud!

John White ”Ett steg närmare”

 

Publicerad i Citat