Andlig pornografi

Glädje utan vördnad blir andlig pornografi, och den risken finns i vår tid. Vi har skaffat oss våra egna respektlösa sätt att ”glädjas inför Herren”. Vi kanske har ledare som med breda leenden påminner oss om att det är vår plikt att se glada ut. Vi uppmanas att sjunga så taket lyfter sig. Vi kanske gillar både text och melodi i sångerna vi sjunger, så vi sjunger och gör oss glada. Men vi behöver mer än någonsin påminnas om att glädjen måste vara förenad med vördnad!

John White ”Ett steg närmare”

 

Publicerad i Citat