Att tvätta sin själ

Strax efter att jag började jobba heltid i den ”andliga branschen” vidtalade jag några gamla, stadiga kristna män i min bekantskapskrets om att hålla ett öga på mig och mina förehavanden, och säga till om de märkte att jag började spåra ur på något sätt.

Det fanns litet för många exempel på ”ensamvargar” som det hade gått illa för, för att jag skulle våga vara utan den hjälpen.

Att ha det här stödet visade sig vara både bra och nyttigt, men jag insåg efter en tid att det var otillräckligt – det berörde ju bara den lilla del av mitt liv, som syntes offentligt!

Vad det gällde mitt privatliv visste jag med mig att jag, i likhet med många andra, inte hade några problem med att upptäcka flisorna i andras ögon, men de betydligt grövre virkesdimensionerna i mitt eget öga var det svårare med!

 

Efter att ha funderat och bett över saken ett tag, stötte jag på en idé, som föreföll mig värd att pröva.

Om den fungerade, skulle den kunna hjälpa mig att vandra i ljuset, den skulle lära mig att tala sanning, den skulle ge mig hjälp att undvika fällorna, som själafienden så flitigt sätter ut för oss, och dessutom skulle jag få en återkommande möjlighet att få mig tillsagd syndernas förlåtelse av en annan människa, något som emellanåt kan ha stor själavårdande betydelse!

Så efter moget övervägande kontaktade jag en god och pålitlig broder i Herren, och frågade om han var villig att ställa upp och hjälpa mig enligt ett koncept som såg ut så här:

Han skulle kontakta mig regelbundet och ställa ett antal stående frågor till mig, frågor som jag på förhand inför Herren lovat att svara sanningsenligt på, hur det än sved i stoltheten.

Frågorna vi kom överens om täckte in alla livets områden, inte bara sådant som jag upplevt mig vara speciellt frestad i fråga om, utan hela livet!

Där finns relationer till hustru och barn med, där finns frågor om relation till Gud och till medmänniskor, frågor som t ex ”finns det människor som du är i konflikt med, som du inte har bett för, välsignat och förlåtit” eller ”finns det andra förkunnare som du jämför dig med och är avundsjuk på”, eller ”har du börjat tycka att du egentligen är bättre än de andra?”

Där finns frågor som rör min ekonomi, och huruvida jag handskas med pengar på ett hederligt sätt, så att både kejsaren och Gud får vad de ska ha.

Där finns frågor som rör sex och pornografi, alkohol och droger.

Där finns frågan om jag har deltagit i ryktesspridning, eller om det hänt något som fått mig att känna mig påtrampad och föraktad, eller något som fått mig att skämmas och vilja gömma mig.

Och där finns frågan om jag har skämts för min tro, och undvikit att bekänna Kristus.

Och många andra…

 

Det här har varit en andlig livlina för mig under alla dessa år.

Det har hjälpt mig att kväva oönskade saker i sin linda, innan de har hunnit växa sig stora och ställa till elände, och det har hjälpt mig att behålla kontakten till mig själv och min egen mänsklighet! Jag har helt enkelt fått tvätta min själ med jämna mellanrum!

Och detta har visat mig något av hur mycket läkedom det finns i att få bekänna sina synder för varandra och be för varandra, som ju sista kapitlet i Jakobs brev också uppmanar oss att göra!

 

Skriften säger att vi ska bära varandras bördor, så uppfyller vi Kristi lag.

För att detta ska fungera bör man inte bara vara beredd att bära andras bördor, man behöver också svälja stoltheten och bli en börda själv ibland!

På det här sättet har jag fått hjälp med en del av mina bördor, en många gånger  helt ovärderlig hjälp!  Detta har varit en slags själens friskvård för mig, som jag inte vet hur jag skulle ha kunnat få på något annat sätt!

 

Nu menar jag inte ställa upp något slags handlingsmodell, och säga att så här borde alla göra.

Mig har det i varje fall hjälpt, och kanske det kan vara till hjälp för andra också!

Skulle du få lust att pröva, var då noga med att välja en ”biktfader” eller-moder, som du är säker på att kan bevara dina förtroenden!

Annars vågar man inte gå tillräckligt djupt, vara tillräckligt naket ärlig för att det ska ge effekt. De svåra sakerna, de man mest av allt behöver hjälp med, ligger ju inte precis på ytan…

 

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning