Vi sodomiter

Så var det dags igen för ny mediebubbla, nu kring ”älä alistu”-kampanjen, som är tänkt att uppmuntra kristna ungdomar med homo- eller bisexuell läggning att stå på sig mot ett samhälle, som tycker att det är jättebra om någon som levt som hetero blir öppet homo, men som slår bakut och protesterar å det högljuddaste om någon som levt som homosexuell blir hetero, och dessutom har fräckheten att berätta om det.

Man har alltså velat uppmuntra folk att stå på sig och hålla Bibelns värderingar för mer värda än det för tillfället rådande tyckandet i samtiden, och det är i och för sig inget fel med en sån kampanj!

 

Men jag började tänka vidare från det här. Jag började tänka på det gamla uttrycket för homosexuell.

”Sodomiter” kallades de förr!

Tanken bakom var att Sodom och Gomorra förstördes på grund av den ohejdat florerande homosexualiteten i städerna, och att ”sodomi” därför kunde vara en passande beteckning.

Men var det faktiskt bara därför som dessa städer, belägna strax söder om Döda Havet, blev förstörda?

Eller fanns där andra orsaker?

 

I Hesekiels bok ger Herren genom profeten i ett budskap till Jerusalem klart besked vad det var som pågick där i Sodom, och som väckte Guds avsky till den grad att det ledde till stadens förstöring.

”Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne beskärda understödde hon likväl inte den arme och fattige. Tvärtom blev de högfärdiga och bedrev vad styggeligt var inför mig. Därför försköt jag dem.”  Hes 16:49-50


Det var alltså missunnsamheten, girgheten, habegäret, mammonsdyrkan, som var Sodoms primärsynd!

Att själv ha överflöd, och inte vilja dela med sig åt dem som lider nöd, det är det som är den verkliga sodomin!

Sedan, i följd av detta, kom sedan det högmod som fick folket där att kasta också andra moralbegrepp överbord, men den snedvridna sexualitet som då växte fram var bara följden av ett sjukt och avgudadyrkande samhälle! Det drabbade individer, men det kom från samhällets sjukdom!

 

Jag satte rubriken ”Vi sodomiter” på det här blogginlägget.

Beskrivningen i Hes 16 passar nog så pass bra in på Finland – och hela det rika västerlandet – att man kan uttrycka sig så, tycker jag.

I uppräkningen över sådana som inte ska få ärva Guds Rike finns nämligen giriga och roffare uppräknade, likaväl som äktenskapsbrytare och otuktiga!

 

Hur skulle det vara med en ”älä alistu” – böj dej inte” – kampanj på det här temat bland Finlands kristna?

Böj dej inte för konsumtionssamhället, buga inte för materialismens ideal av tillväxt och mer av allt, gå inte med i den kör av röster som mer eller mindre urskillningslöst vill stänga landets gränser för sådana som lider förföljelse och misshandel i sina hemländer.

Böj dig inte för Sodoms livsstil, för gör du det, då är du en sodomit!

En sån kampanj kunde vi också behöva, vi sodomiter!

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg