Dagens citat

”Den bibeltroende kristenhetens största svaghet idag är inte bristen på övertygelse, utan bristen på vilja att omvandla mängden av ord till handling med det väsentliga främst. Den svagheten visar sig också i att man uppenbarligen inte, innan man öppnar munnen, skriver insändaren, försvarar bibeltron och rätten att citera alla ställen som stöder den egna uppfattningen,  sätter sig ner och frågar sig själv och sin Herre:  “På vilket sätt förmedlar detta Kristus till dem, som saknar hopp?”

Fritt återgivet från Matti Aspviks blogg

Publicerad i Blogg
3 kommentarer på “Dagens citat
 1. Ingmar Rönn skriver:

  Varför publicerar jag det här citatet?
  Helt enkelt för att jag inte kunde undgå att känna mig träffad.
  Ta det som en syndabekännelse…

 2. David skriver:

  Jag är jätte kluven till citatet. Dels mitt AMEN! till att vi borde sätta saker i rätt ordningsföljd och främst i ord och gärning sprida evangeliet.

  Dels ser jag citatet som ett effektivt sätt att tysta ner de få ”profeter” vi har i dag. SANNINGEN/LAGEN vill ingen höra i dag och utan lag behöver vi inte heller evangelium.

 3. Ingmar Rönn skriver:

  Det knepiga med citat är att de ju alltid är utplockade ur en helhet. För att det ska säga det, som den ursprungliga skribenten avser att det ska säga, behövde ju den som tar del av det också veta ur vilket sammanhang det är taget.
  Jag är ju själv förkunnare, både muntligt och genom alla de texter jag publicerar.
  Utan att göra anspråk på någon profet-titel har jag ändå försökt ha som målsättning att hålla mig till Guds Ord i det jag för fram.
  Utifrån den ställningen känner jag mig träffad av det Matti skriver – inte så, att jag skulle bli avskräckt från att föra fram det Bibeln säger, utan så, att jag vid flerfaldiga tillfällen bakåt i tiden har tvingats för egen del inse hur lätt det går att bli en, som ”binder samman tunga bördor åt andra, utan att själv vilja vara med och lyfta dem”.
  Nu fick jag en ny påminnelse om att det inte räcker med att jag bara prövar min undervisning, jag behöver också pröva mig själv, min attityd, vad jag eftersträvar, hur jag ser på de medmänniskor jag riktar mig till.
  Är det verkligen, på riktigt, min övergripande målsättning att, på vad sätt jag kan, förmedla Jesus till dem som idag saknar hopp?