Bloggarkiv

JP köttets troslära

Ibland framställs tron som en kraft som människan äger, en kraft som får Gud att göra stora ting för människan. Somliga i vår tid har den uppfattningen att tron är en kraft som vi kan använda för att få vad

Publicerad i Citat

JW ingen cirkusverksamhet

Det är tid för predikanterna att utlägga Skriften igen! Att använda sin tid och sin kraft till att undervisa om vad Bibeln lär! Låt predikanterna glömma sina anekdotartade, ytliga och ihåliga betraktelser! Låt den predika Guds Ord! Varje förkunnare som

Publicerad i Citat

JW subjektiva upplevelser

Jesus gråter fortfarande. Han gråter över stackars vilseledda ungdomar som av entusiastiska predikanter fått den falska undervisningen att en ögonblicklig, subjektiv upplevelse på en speciell konferens skulle kunna lösa deras problem och ge dem en hurtig, automatisk glädje för resten

Publicerad i Citat

JW sockerpillret Jesus

En viktig fråga är: Hur skiljer sig vårt sätt att evangelisera från underhållningsvärlden i allmänhet? Det är sant att det idémässiga innehållet skiljer sig, men det är modellen som lämnar intryck mer än innehållet, och idag använder vi världens modell.

Publicerad i Citat

JW förvärldsligande

Vem håller på att bli världslig? Vi, den äldre generationen, betraktar kanske rockfestivaler som skadliga och vill tvinga kristna ungdomar att avstå från dem. Om ändå ungdomar från våra kyrkor besöker dem betraktar vi dem som världsliga. Men vi är

Publicerad i Citat

JW jag tror att vi borde be för

Sätten att selektera och vara avvisande och grym är ändlösa – ta som exempel bönemöten där någon frånvarande medlem blir subtilt fördömd genom en antydan i något mindre andligt böneämne. En hel del kristet skvaller börjar med frasen ”Jag tror

Publicerad i Citat

PH syner

När trons ord först som sist blir läroord är cementeringen i full gång. Teologin blir åsikter. Bönen ersätts av debatt. Samhörigheten, frågan om vem som ska inneslutas eller uteslutas ur gemenskapen, får sin utgångspunkt i ett antal syner – bibelsyn,

Publicerad i Citat

PH omutlighet

Gång på gång uppstod tycke mellan den politiska ledningen och folkets andliga herdar, till olycka för alla parter. När det andliga ledarskapet låter sig tjusas av maktens smicker börjar sönderfallet. Då kommer också profeterna. Utbildade i ödemarken dyker de upp

Publicerad i Citat

PH kommerskyrkan

Kommerskyrkan bjuder ut sig på marknaden, svingar sig fram och åter i trendernas slänggunga. Följsamhet övas med sociologernas stapeldiagram. Vackra, välväxta ynglingar lockar från affischpelarna, poppar upp mellan tandkrämer och bindor i tv-reklamen: ”Kom till Jesus och få nytt liv!”

Publicerad i Citat

PH uttunning

För oss, som tänker oss mission som att nå så många som möjligt så snabbt och effektivt som möjligt, är den tillbakadragna och ibland avvisande hållning Jesus ger prov på enbart besynnerlig och främmande. Vi menar att världen måste frälsas

Publicerad i Citat