Bloggarkiv

JP inte gott nog

Jag började upptäcka var Anden var verksam i mitt liv. Guds Ande startade ett krig mot min styrka! Vi är mestadels villiga att överlåta vår synd till Gud. Däremot är vi sällan villiga att ge upp den del av oss

Publicerad i Citat

JP lärjungaskap genom död

Lärjungaskap innebär aldrig att vi själva fullkomnar våra liv. Det innebär att vi överlämnar det åt döden, för att Kristus ska leva i oss. Vanligtvis försöker vi prestera andlig fullkomlighet, samtidigt som den helige Ande vill skapa andlig fattigdom i

Publicerad i Citat

JP överandlig

Vi känner till lagiskhet, den som gör att en människa tror att hon genom att hålla vissa bud blir accepterad av Gud. Elittänkandet är dock betydligt lömskare än den vanliga lagiskheten. Det strävar nämligen efter att utveckla en identitet som

Publicerad i Citat

JP dömeriet

Jag stöter ofta på personer som är dömande när det gäller andras brist på helgelse och mognad. Det här är ofta mänskor som silar mygg och sväljer kameler. Djävulen skrattar förmodligen gott åt en kristen som själv lever i frosseri

Publicerad i Citat

JP out of Egypt

Israel kunde inte stanna kvar i Egypten och tillbe Gud, inte heller kan Guds barn vara kvar i världen och tillbe Gud. Sann tillbedjan kräver ett åtskiljande från världen. Om det finns något nytestamentligt begrepp som motsvarar tillbedjan så är

Publicerad i Citat

Ewalds om förförare

Vi har t ex en människa som antar att hennes problem är av sexuell art, eller som tror sig ha förlorat den rätta uppfattningen om sitt eget kön. Vad denna människa inte anar är att hennes problem inte primärt har

Taggar:
Publicerad i Citat

JP nåd och efterföljelse

Ofta tar vi nåden alldeles för mycket för given. Det säger också Dietrich Bonhoeffer. Den uppfattning om nåden som han kallar ”billig nåd” är att nåden ger människan en rätt ställning inför Gud utan att det innebär några förpliktelser. Man

Publicerad i Citat

JP köttets troslära

Ibland framställs tron som en kraft som människan äger, en kraft som får Gud att göra stora ting för människan. Somliga i vår tid har den uppfattningen att tron är en kraft som vi kan använda för att få vad

Publicerad i Citat

JW ingen cirkusverksamhet

Det är tid för predikanterna att utlägga Skriften igen! Att använda sin tid och sin kraft till att undervisa om vad Bibeln lär! Låt predikanterna glömma sina anekdotartade, ytliga och ihåliga betraktelser! Låt den predika Guds Ord! Varje förkunnare som

Publicerad i Citat

JW subjektiva upplevelser

Jesus gråter fortfarande. Han gråter över stackars vilseledda ungdomar som av entusiastiska predikanter fått den falska undervisningen att en ögonblicklig, subjektiv upplevelse på en speciell konferens skulle kunna lösa deras problem och ge dem en hurtig, automatisk glädje för resten

Publicerad i Citat