JP out of Egypt

Israel kunde inte stanna kvar i Egypten och tillbe Gud, inte heller kan Guds barn vara kvar i världen och tillbe Gud. Sann tillbedjan kräver ett åtskiljande från världen. Om det finns något nytestamentligt begrepp som motsvarar tillbedjan så är det självförnekelse. Tillbedjan innebär mer än att lova och prisa Gud med vår mun. Tillbedjan innebär åtskiljande från världen!

Jerry Potter ”På denna klippa”

 

Publicerad i Citat