Bloggarkiv

Första Mosebok i B2000

Här är nu några påpekanden av översättningsmissar och vad som faktiskt förefaller vara avsiktliga felöversättningar som finns i Bibel 2000-versionen av första Mosebok. ”Bibelkommissionen”, det team som ansvarat för översättningen av Bibel 2000, förkortas i allmänhet med ”BK” i texten.

Publicerad i Bibel 2000

Förord & innehåll, bibel 2000-genomgången

Den här texten skrev jag i början av 2000-talet. Under de sjutton år som gått sedan dess har jag inte haft anledning att ändra uppfattning på någon enda punkt i det jag då skrev. Jag har med sorg under åren

Publicerad i Bibel 2000

Isak och Ismael i Bibel 2000

Det finns många tvivelaktiga vinklingar i den svenska statliga utredning, som kallas Bibel 2000. Låtom oss se på halvbröderna Isak och Ismael, och hur det berättas om dem i utredningen ifråga, det är ett exempel så gott som något på

Taggar: ,
Publicerad i Bibel 2000

Abraham i Bibel 2000

Idag vill jag bjuda på ett smakprov till angående frågan om varför jag inte tycker om Bibel 2000. Den här gången som en liten information om vad som hänt med Abraham, och löftena till Abraham, i detta allmänkulturella dokument, som

Taggar:
Publicerad i Bibel 2000