Katolska kyrkan IV – samla skatter på jorden?

Nästa sak, som jag har frågetecken inför, är den märkligt dubbla inställningen till jordiska rikedomar – ett frågetecken som nog kan sättas för de lutherska folkkyrkorna också! Dels hyllas asketiskt liv, munklöften, och sådana ideal som förkroppsligas t ex i Fransiscus av Assisi.

Kyrkan själv, däremot, har samlat guld på hög som en annan drake! Vatikanens skattkammare bågnar. Katolska kyrkan är ett stormrikt företag! Helt i strid med Jesu uppmaning att vi inte ska samla skatter här på jorden.

 

Jag har haft liknande problem vad det gäller ELFK här i landet. Här är det väl ingen som väntar att församlingsanställda ska leva speciellt enkelt, lutherdomen hyllar inga fattigdomsideal. Det är skillnaden.

Kyrkan i Finland har jordiska egendomar i mängd. Det är likheten. Gladeligen bygger man upp jättelika församlingscenter med en nyttjandegrad man helst håller hemlig, och lika gladeligt beställer man t ex kyrkorglar för hundratusentals euro, när en digitalorgel för tiondelen av pengarna skulle göra samma jobb.

Allt medan det finns människor i landet, som har det verkligt illa ställt, och som skulle behöva en hjälpande hand!

Den myckna från världen kopierade, ohyggligt kostsamma pompan och ståten får mig att må aningen illa, både vad gäller de lutherska kyrkorna och KK. Var det verkligen så här Kristus menade att Hans församling skulle bära sig åt?

”Ni har lagt beslag på tillgångar, som tillhör Kristus, och konsumerar dem planlöst”, skriver Johannes Chrysostomos. ”Förstår ni inte att ni ska ställas till svars för detta?”

Och han är en av katolska kyrkans kyrkolärare, till råga på allt…

I det här sammanhanget kunde man kanske också ställa frågetecken för KK som politisk maktfaktor, men om det vet jag för litet, så må det bara stå som ett frågetecken i marginalen. Vatikanens diplomati existerar och är mycket verksam, så mycket är i varje fall klart!

Klart är också, att Jesus inte avsåg att hans lärjungar skulle bli ett parti för utövande av världslig makt. Tvärtom, han säger tydligt ifrån när han talar om denna världens kungar och mäktiga.! ”Så är det inte bland er!”

Så detta skulle vara en stor och svår fråga för mig, den dag det skulle bli aktuellt med medlemskap i KK. Hur skulle jag kunna ställa mig in under en ordning, som självklart menar att den kristna kyrkan ska vara rik, samla pengar, egendomar och jordiskt inflytande? Vara med och med medlemskap och pengar understöda något, som jag inte hittar stöd i Skriften för, tvärtom?

Eller har jag missförstått något i den katolska hanteringen av pengar och makt?

Publicerad i Katolska kyrkan