Bikt med aktiv biktfader

För ett tag sedan publicerade jag här en artikel med rubriken ”Att tvätta sin själ”.

Nu har jag fått förfrågningar om det vore möjligt att få litet mera detaljerade uppgifter om exakt hur de frågor, som jag där hänvisar till, är formulerade, och nu ska jag göra ett försök att presentera en lista, som kunde vara användbar för i princip vem som helst.

Tanken bakom detta med att ha en aktiv biktfader var alltså den, att man, för att kunna kväva olämpliga tankar och frestelser i sin linda, regelbundet skulle sätta sig ner med en pålitlig medkristen, och gå genom sitt liv med hjälp av ett antal på förhand överenskomna frågor, som den andre då ställer till en.

”Biktfadern” är alltså här inte bara en passiv lyssnare, han är aktiv frågeställare!

Nyttan med hela grejen beror förstås av att man verkligen är ärlig, när man svarar på frågorna, även om man tycker det är jobbigt och pinsamt mellan varven.

Och nyttan, den består i att man inte längre är ensam i sin kamp med frestelser, skam, skuld fördömelse, självförakt, mindervärde, och allt annat elände en människa kan drabbas av under den andliga kamp, som vi alla är inblandade i, om vi sedan vill det eller inte.

Man får vara med om att det som känns så stort och svart krymper betydligt, när det kommer ut i ljuset, man får höra en annan säga till en att man är förlåten – och ens köttsliga högmod får sig hälsosamma törnar!

 

Frågorna som ställs behöver naturligtvis täcka in alla livets områden, inte bara sådant, som man själv för tillfället upplever sig ha det speciellt jobbigt med, utan hela livet!

 

Där ska relationen till hustru/man och barn finnas med, om man har familj, alltså.

Frestelsen till dubbellliv, alltså att ha en fin fasad utåt, medan ens beteende i hemmet lämnar mycket i övrigt att önska, är en av de lömskare, och faller man för den blir man en farisé.

 

Så, älskar du din hustru och tar vård om henne, så som Kristus älskar församlingen?

Eller är du krävande, surar du om du inte får som du vill, misshandlar du henne med knytnävar eller med elaka ord, osv?

 

Får dina barn något av din tid och din uppmärksamhet, eller blir de avsnästa eller ”bara” ignorerade?

Och, håller du vad du lovar åt dem?

 

Att hedra sin far och sin mor är fortfarande ett av de tio buden, så visst kan vi också behöva tänka efter hur vi beter oss mot de egna föräldrarna!

 

Sen ska där finnas frågor om relationerna till Gud, en själv,  och till medmänniskor.

En av de viktigare är ”Lever du i syndernas förlåtelse?”

Den som gör det har också kontakt med både sin Herre och sig själv….god kontakt, för det här med att älska Gud över allt och sin nästa som sig själv, det bygger på förlåtelsen!

 

”Har du någon avgud?”

En avgud, det är något som har fått förkörsrätt i ditt liv, något som allt annat får komma i andra hand för.

Det kan vara spriten, det kan vara fotbollen, det kan vara DVD-filmerna, det kan vara karriären, det kan vara församlingsverksamheten.

Det kan vara i princip vad som helst. Har det den förkörsrätt, den förstaplats som tillkommer Gud ensam, då har du en avgud, och såna ska avslöjas, så att man kan göra sig av med dem!

 

Frågan om vad du gör av vilodagen är också viktig.

Sabbaten blev gjord för människans skull, för att vi behöver vila och avkoppling! Att låta sig dras med i samhällets jobba och konsumera sju dar i veckan-rytm är inget för den kristne!

 

Vad man tycker om sig själv, hur man ser på sig själv, är också viktigt att ha koll på.

Så någon fråga behöver rikta in sig på det. Vi knyter så ofta vår identitet till det vi presterar, att en lämplig fråga kunde vara något i stil med ”känner du dig dålig och värdelös för att du tycker, att du inte har fått något av värde uträttat?”

På samma gång kan man behöva fundera på och svara på frågan om det hänt något, som fått dig att känna dig påtrampad och föraktad, eller något som fått dig att skämmas och vilja gömma dig?

 

Sen kommer frågor som rör ens relation till medkristna och till medmänniskor i allmänhet, frågor som t ex ”finns det människor som du är i konflikt med, som du inte har bett för, välsignat och förlåtit” eller, som en fråga speciellt för förkunnare och pastorer, ”finns det andra förkunnare som du jämför dig med och är avundsjuk på”, eller ”har du börjat tycka att du egentligen är bättre än de andra?”

Här är det också viktigt att ställas inför frågan om man hjälper fram andra, eller om man bara försöker komma fram själv…

 

Så kallade ”dödsönskningar” är det närmaste vi i allmänhet kommer till att bryta mot det femte budet, men det är illa nog om man går och i hemlighet önskar livet ur någon. Sånt behöver bekännas och överges, så en fråga gällande detta behöver absolut finnas med!

 

Där ska också finns frågor som rör din ekonomi, och huruvida du handskas med pengar på ett hederligt sätt, så att både kejsaren, medmänniskorna och Gud får vad de ska ha.

”Betalar du dina räkningar?”

(Om man helt enkelt inte har pengar, då får man kontakta sin fordringsägare och komma överens om något slags plan. Om man har pengar, men hellre vill använda dem till något roligare än att betala gamla räkningar, då får man tänka om, om man vill sköta sin ekonomi på ett kristligt sätt!)

”Har du smitit undan skatt?”

”Delar du med dig åt dem som har det sämre ställt än du?” Här kommer då förstås frågan om tionde in.

”Är du avundsjuk på andras pengar och prylar?”

”Har du stulit, snattat, lurat någon i affärer, eller på annat sätt lagt beslag på något som inte är ditt?”

 

Där ska finnas frågor som rör otillåten sex, begärelse till otillåten sex, och alla slag av pornografi, samt användning av alkohol och droger.

Sådana saker är en frestelse för kristna lika väl som för andra, och tro inte att du är osårbar! Alla har en akilleshäl någonstans…

 

Sedan behöver vi också ställas inför frågan om vi har deltagit i skvaller och ryktesspridning.

Sådant är nämligen andlig miljöförstöring av värsta sort, och ska man följa Herren har man inte råd att hålla på med sådant!

Här finns nu en möjlighet att bekänna sin synd och omvända sig från ett destruktivt beteende!

 

Med på listan finns också frågan om jag har skämts för min tro inför andra, och undvikit att bekänna Kristus.

Detta är också en sak man behöver få avlösning från för att kunna lämna den bakom sig och ta nya tag!

 

Som du antagligen redan har märkt, så följer upplägget på de här frågorna ganska långt Guds tio bud. De är nämligen fortfarande den bästa kortversionen av bruksanvisningen för mänskligt liv…

 

 

 

 

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning