Ett profetiskt ord om Guds helighet

Det här ordet kom för några år sedan, när vi var samlade några stycken till fasta och bön.

Jag är i allmänhet rätt försiktig vad det gäller att ge profetiska tilltal någon större offentlighet, att gå ut med ett ”så säger Herren” är inget man gör lättvindigt, åtminstone vill inte jag göra det. Nu vill jag ändå berätta om detta, inte lättvindigt, utan efter moget övervägande.

 

Tanken på att publicera det här tilltalet här på min hemsida har nämligen vuxit sig allt starkare i mig under de senaste veckorna, så jag är vid det här laget rätt säker på att jag ska göra det!

Det här ordet riktar sig i första hand till alla förebedjare, det riktar sig till alla, som betjänar Guds folk med predikande, undervisning och förbön, och gäller naturligtvis i förlängningen alla kristna!

Jag har tänkt här de senaste dagarna, att kanske det här ordet gavs just för en tid som denna, en tid när Guds helighet tycks bli alltmer bortglömd bland oss, som kallar oss Hans folk…

 

”Ussa dog, när han rörde vid Min heliga förbundsark.

Jesaja visste att han såg sin död, när han såg Min helighet i templet.

I dag har Mina tjänare ingen uppenbarelse över vad det betyder att dö med Mig för att också leva med Mig. Ingen av er frågar av hjärtat efter vad det ordet betyder, som talar om att dö med Mig för att också leva med Mig. Ingen av er frågar efter vad det ordet betyder: ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig!”.

Be för Mina tjänare, att de får ljus över vad döden med Mig innebär!

Be för Mina tjänare att de börjar förstå Min helighet, som dödar och gör levande!

Jag vill att ni ber att detta ska bli er givet!”

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg