”Pyhitetty olkoon sinun nimesi”

Isä meidän-rukous on luultavasti, ainakin meilläpäin maailmassa, se rukous, jonka rukoilemme kaikesta eniten. Muualla, katolisessa maailmassa, ”Ave Maria” taitaa olla ykköspaikalla, mutta täällä se rukous, joka Herra Jeesus meille antoi, vielä on suosituin.

Ja ensimmäinen rukous, ja sen takia luultavasti myös tärkein, on juuri ”pyhittetty olkoon sinun nimesi”.

Olen viime aikoina paljon pohtinut tätä rukousta, ja miksi se oli Herralle niin tärkeä.

 

Olen miettinyt mitä me teemme, mitä me voimme tehdä,  pyhittääksemme Herran nimi, ja millä tavalla me voimme pitää Nimen halpana, ehkä harkitsemattomasti, mutta kuitenkin. Ja myöskin miten me voisimme tietää missä me nykyhetkellä menemme tässä asiassa.

Etsivä löytää, ja kysyvälle annetaan vastausta, ja niin minut johdatettiin Malakian kirjaan, kirja, jonka olen lukenut monta kertaa vuosien mittaa, mutta nyt vasta huomasin mikä on kirjan tärkein viesti ja punainen lanka! Siis Herran nimen pyhittäminen!

 

”Te pidätte halpana minun nimeni” sanoo Herra heti ensimmäisessä luvussa, ja sitten Hän antaa selkeät selitykset siitä miten tämä on tapahtunut.

”Te tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää!”

”Te sanotte että Herran pöytä on halpana pidettävä!”

Meille, jotka elämme uudessa liitossa, tämä ei voi tarkoittaa kuin yksi asia: tapa jolla lähestymme Herran ehtoollinen. Joka käy ehtoollisella epäpuhtaana, se saastuttaa myös Herran pöytää.

Ja tämä on vuorossaan sama kuin Herran nimen halpana pitäminen!

 

Paavali antaa enimmäisessä korintolaiskirjeessä selkeät ohjeet siitä, miten meidän tulee viettää ehtoollista, luvut 10 ja 11, ja sitten hän päätteeksi sanoo että joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen, hän sanoo että ihmisen on koeteltava itseään ennenkuin syö ja juo, ja että joka ei niin tekee syö ja juo tuomioksensa.

Jos me löydämme Sanasta selvät selitykset siitä, minkälainen tämä tuomio on, sitten voimme myös edes aavistaa missä mennään. Jos tuomion seuraukset voidaan nähdä keskuudessamme, sitten me emme ole pyhittäneet Herran nimeä.

 

1 Kor 11:30 kertoo, että jos Herran kansa tällä tavalla pitää Herran nimi halpana, silloin seuraus on, että meidän joukossamme on paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on kuollut ennen aikaa.

Malakia 2:6-9 sanoo että jos me poikeamme tieltä, opetuksellamme saamme ihmisiä kompastumaan, jos oikea opetus ei ole suussamme, ja jos pidämme Herran pöytä halpana, niin sitten Herra tekee meidät halpana pidetyiksi ja alhaisiksi kaiken kansan edessä.

 

Minä sanoisin, että Suomen kristityt ovat nyt pääasiassa juuri tällaisessa tilanteessa kuin täällä kuvataan.

Ja jos seuraus on tällainen, niin sitten voi myös olettaa että syy on juuri se, mikä Sana edellyttää!

 

Mitä on sitten tehtävissä?

Joka tahtoo tulla puhtaana Herran ateriaan on ottava syntinsä anteeksi vastaan, kääntymällä ja tunnustamalla, hänen täytyy sopia niiden kanssa, joita vastaan on jollain tavalla rikkonut, ja hänen on myös antava anteeksi niille, jotka ovat häntä vastaan rikkoneet.

Jeesus sanoo nimittäin, että altarille ei saa tulla, jos tietää että veljellä on jotakin minua vastaan.

Ensin pitää sopia veljensä kanssa!

 

Muuten ihminen tulee saastaisena Herran pöytään, ja saastainen saastuttaa kaiken mihin koskee.

Me pyhitämme Herran nimi, annamme kunnia Hänelle, yksinkertaisesti tekemällä sen, mikä Hän käskee!

Me pyhitämme Herran nimi pitämällä kiinni Hänen Sanansa totuudesta, olemalla puoluettomat opetuksessa, kääntämällä ihmisiä pois pahoista töistä.

Me pyhitämme Herran Nimi antamalla Herralle mikä Herralle kuuluu, kunniottamalla Herraa Isänä ja Herrana!

 

Selvyyden vuoksi kai minun myös pitää sanoa, että en usko, eikä Raamattu sanoo, että jos kaikki on kunnossa seurakunnassa, silloin keskuudessamme ei ole yksikään sairas, tai että kukaan ei kuolisi nuorena, jos jokainen seurakunnan jäsen toimisi Malakian ohjeiden mukaan.

Tahdon vain kiinnittää huomiota näihin kahteen sanaan: ”paljon” ja ”moni”!

 

En minä usko, eikä Sana sanoo, että ei olisi kristityillä vaikeuksia tässä maailmassa, jos toimisimme Herran tahdon mukaisesti. Sana rististä on aina hullutus tässä maailmassa! Mutta halpana pidettyinä ja alhaisina me emme olisi, ei niin kuin nyt, kun ihmiset näkevät kaksoismoraalimme, näkevät kuinka me emme edes itse usko omaan oppiimme, kuinka me emme edes yritä pitää kiinni Jeesuksen sanoista, kuinka me annamme maailma olla pää ja itse roikumme perässä kuin mikäkin häntä…

 

 

 

Publicerad i Suomeksi