Uppstod på tredje dagen?

Så här i anslutning till påsk, och framför allt till påskdagen och Jesu uppståndelse, ska jag försöka ta mig an en fråga som har kommit upp då och då i olika samtal, formulerad ungefär så här:

”Jesus säger i Matt 12:40 att han ska vara tre dagar och tre nätter i graven, men om han begravs fredagkväll och uppstår söndag morgon, då blir det bara två nätter och en dag! Hur kan det här stämma? Visste inte Jesus hur länge han skulle vara i graven?”

 

Jodå, det visste han nog. Det är inte där problemet ligger!

Problemet är istället att vi, om man läser Bibeln litet noggrannare, får lov att konstatera att den kristna traditionen uppenbarligen har råkat välja fel veckodag som Jesu dödsdag.

Vad jag kan förstå av de bibliska texterna korsfästes han inte på en fredag, han kan helt enkelt inte ha korsfästs på en fredag, om man ska få evangeliernas vittnesbörd att stämma!

Låt oss först se på vad vi på biblisk grund kan slå fast.

 

För det första vet vi att Jesus korsfästes dagen före en ”stor sabbat”, en stor helgdag.

Den helgdagen var judarnas påsk, den vilodag som var påbjuden att firas dagen efter den kväll då man hade ätit påskalammet. Den helgdagen inföll alltid 15 Nisan enligt 2 Mos 12:16, och oavsett vilken veckodag det råkade vara skulle den vara en dag fri från arbete. En sabbatsdag.

Detta innebär att det främsta argumentet för fredag som Jesu dödsdag, alltså att det var en stor sabbat dagen efter, inte är så mycket värt.

 

För det andra vet vi från Mark 15:47 – 16:2 att kvinnorna följde efter dem som begravde Jesus, sedan gick de hem och höll sabbat innan de de köpte alla kryddor och smörjelser o övriga tillbehör de skulle ha för att göra Jesus den sista tjänsten och ge hans kropp en värdig begravning.

Efter att de hade gjort detta var de på nytt stilla på sabbaten efter lagens bud, och tidigt på morgonen första veckodagen gick de ut till graven. Luk 16:56

Följaktligen måste de ha gjort förberedelserna mellan två sabbatsdagar.

 

För det tredje vet vi att Jesus dog kl 15, det är vad nionde timmen dag motsvarar i semitisk tideräkning.

Lukas berättar om detta i Luk 23:44-46, Markus i 15:34

 

Efter att han hade dött gick Josef från Arimatea till Pilatus, fick lov att ta kroppen, gick tillbaka ut till Golgata, tog ner Jesus från korset, och förde honom till graven. Luk 23:50-54

Han hade bara tre timmar på sig för detta innan sabbaten började, den började nämligen kl 18, och pågick till kl 18 nästa dag, och när man betänker allt springande fram och tillbaka som behövdes innan Pilatus var övertygad om att Jesus verkligen var död, och ens gav tillåtelse att Josef fick ta ner kroppen och begrava den, så är det förvånande att de överhuvudtaget hann!

När kvinnorna hade sett var Jesus blev gravlagd var de alltså så nära sabbatens början, att den dagen kunde de inte ha gjort några förberedelser alls.

 

Inte heller kunde de göra något nästa dag, för då var det ju sabbat hela dagen! De var alltså stilla enligt sabbatens bud, som det står skrivet.

Det var först därpå följande dag som de kunde gå och köpa och skaffa och ställa iordning allt de behövde, och det tog så lång tid att de enligt Luk 23:56 var stilla över ännu påföljande dag, som också var en sabbat, då alltså den vanliga veckosabbaten på lördag, innan de kunde gå ut till graven för att utföra begravningsritualerna.

 

När man adderar de här uppgifterna ser man att Jesus måste ha blivit korsfäst på onsdagen, påskens beredelsedag. Luk 23:54

På torsdagen var det sedan den stora sabbaten som nämns i Joh 19:31.

På fredagen ställer kvinnorna allt i ordning för begravningsbestyren.

Sedan blir det sabbat igen 18 på fredag kväll, och de är stilla igen över lördagen.

Och på söndag morgon, första veckodagen, när det ljusnar går de till graven.

 

Hur börjar då detta stämma med tre nätter och tre dagar?

Natten till torsdag, natten till fredag och natten till lördag blir tre, och torsdag, fredag och lördag blir tre. Så där har vi då tre dagar och tre nätter.

Men vad gör vi av natten till söndag?

Tar vi med den blir det ju fyra nätter, och då stämmer det inte i alla fall!

 

Men nu är det faktiskt så, att det står ingenstans att Jesus uppstod på söndag morgon!

Vi tar det för givet, eftersom kvinnorna hittade den tomma graven då, men det står bara att den var tom, det står inget om hur länge den då redan hade varit tom!

Själv lutar jag åt att tro att Jesu uppstod när sabbaten tog slut på lördag kl 18.

Den symboliken är så stark att det får en att bli nästan knäsvag!

Efter att ha fullbordat allt vad som hörde till den nya skapelsen vilade han på sjunde dagen…

 

Om man ser det såhär får man bara konstatera att Jesus visste precis vad han talade om och gjorde precis det han sagt att han skulle göra. Han var tre nätter och tre dagar i graven!

Misstagen får skrivas på oss andra, på det så kallade mänskliga kontot!

Samma typ av gammalt misstag i den kristna traditionen kommer för övrigt också fram i den misslyckade dateringen för Jesu födelsedag.

I verkligheten föddes han minst fyra, antagligen fem år tidigare än vårt år noll, för Herodes den store, han som beordrade barnamorden i Betlehem efter Jesu födelse, dog år 4 f Kr…

 

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning