Wilkersons vision och Emerging Church

Ingen ände är på det myckna bokskrivandet, säger redan Predikaren. Man kan undra vad han hade sagt om han hade sett vilka mängder med böcker som ges ut nuförtiden! Tyvärr har detta bokflöde en stor nackdel med sig, nämligen det att de viktiga böckerna antingen försvinner i mängden, eller så glöms de bort alltför snabbt. David Wilkersons ”Synen” hör till den senare kategorin.

 

Skulle vi läsa och minnas vilka varningar han fick förmedla till oss från Herren, då skulle vi inte vara så lättlurade i dagsläget som vi ändå tycks vara!

Så här skriver han t ex på ett ställe:

Jag har sett många av denna den sista tidens kristna, som en gång älskade Gud, lida skeppsbrott i tron därför att nöjeslystnaden tagit dem i besittning.

Jag ser tusentals kristna låta sig påverkas av de förnedrande krafter de en gång avskydde. De har kanske inte hängett sig åt någon speciell synd, men så småningom har de blivit alltmer begivna på långfilmer i TV, olika partyn och sociala aktiviteter – ibland med åtföljande drickande.

De älskar Gud, men de älskar sina nöjen ännu mer. De har inte blivit grova syndare inför Gud, de har bara blivit främmande för Honom.

De har blivit så fångade i sin nöjeslystnad och sina försök att leva ett ”modernt” kristenliv, att de själva inte ens är medvetna om den drastiska förändring som inträtt i deras liv! De har blivit trevliga sällskapsmänniskor, men oförmögna till en timmes samtal med Gud i bönekammarens stillhet.

 

Och litet längre fram:

Människor kommer att föredra falska läror och nya idéer framom Guds heliga Ord. De kommer att samlas kring lärare som har ”nya tankar och uppenbarelser”. Män och kvinnor kommer att vända sig till mänskliga profetior och undervisning hellre än att lyssna till sanningen. Vi går en tid av ytterligheter till mötes i förkunnelsen, då sökande människor med kliande öron följer predikanter som framstår som ljusets änglar, men som i verkligheten predikar villoläror. De nya lärorna använder Jesusnamnet flitigt…

 

Det här skrevs alltså för typ 40 år sedan.

Idag ser vi redan hur det han profeterade om har mognat fram till att bära sin onda frukt.

Vi har nämligen en växande internationell rörelse, som går under samlingsnamnet ”Emerging Church”, vilken, vad jag har kunnat forska mig till, driver just de saker som Wilkerson varnar för!

 

När jag får höra om församlingar med anknytning till den här rörelsen, där man gått in för att huvudsakligen använda parafrasen ”The Message” istället för en ordentlig bibel, då hör jag Wilkersons ord om hur man ska komma att föredra nya idéer framom Guds eget heliga Ord.

 

När jag hör utläggningar från samma håll om hur vi ska försöka utforma våra sammankomster på ett sådant sätt att de ligger så nära världens tillställningar som möjligt, detta för att människor ska ”känna sig hemma” när de kommer till kyrkan, då hör jag Wilkersons varning för ”nya tankar och uppenbarelser”. Och nog passar det också  rätt bra in på den avtrubbade nöjeslystnad han talar om, när det ska vara rökmaskiner, ljuseffekter, och decibeltal från underjorden på kristna sammankomster!

 

När jag ser hur predikan om Kristus och Honom som korsfäst, vad Herren har gjort för oss, mer eller mindre får utgå till förmån för utläggningar om allt fint vi ska åstadkomma för Honom, då hör jag Wilkersons varning för dem som använder Jesusnamnet flitigt, men i verkligheten predikar villoläror.

 

När jag är på stora kristna konferenser, där det, av ett ledarskap som är influerat från Emerging Church-hållet, inte har ansetts viktigt att ordna med något bönestöd alls för det som händer, då inser jag att Wilkersons förutsägelse om hur de kristna ska bli främmande för bönen redan har gått i uppfyllelse.

 

När jag får höra från ledande kristet håll på den här kanten att det inte är viktigt med en öppen bekännelse av Jesu namn, det räcker så bra att vara litet troende så där i hemlighet, då hör jag Wilkersons varning för att börja älska annat mer än Jesus.

 

När kristna ledare öppet propagerar för att folk måste få leva hur de vill, utan att den församling de är med i ska lägga sig i det, och att människor måste få vara med i församlingen utan att behöva göra bättring eller omvända sig från ett liv i öppen synd, då är det inte svårt att se hur laglösheten förökas!

 

Och när jag får höra påstås att huvudsaken är att folk börjar tro på Jesus också, sen kan de gärna få fortsätta att tro också på de gudar de trodde på förr, då hör jag den onde själv stå och ljuga för Guds folk!

 

Wilkerson har fått rätt, på punkt efter punkt.

Varför vill vi inte lyssna, när Herren sänder oss profeter?

Eller, när vi lyssnar, varför har vi så bråttom att glömma vad de sade?

Kanske för att gamle Adam nog gärna blir religiös, men korset vill han inte veta av, det tar ju livet av honom…

 

 

 

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg