Att söka ära av varandra

När man arbetar så mycket med bibeltexter som jag, blir det oundvikligen så att det man läst finns med nånstans i bakhuvudet och bearbetas hela tiden – förhoppningsvis under Andens ledning och pedagogik! Då och då ser jag saker jag läst hundra gånger i ett helt nytt ljus, ofta då medan jag gör något helt annat.

Så gick det också i går morse, när jag satt med min frukost och höll på att vakna nångång strax efter sex på morgonen.

Någonstans i mitt dimmiga huvud dök ordet ”bekräftelse” upp, tillsammans med en halvformulerad fråga var det egentligen står något om bekräftelse i Bibeln, och vad det i så fall står.

Det här med att bli bekräftad har ju blivit något av ett modeuttryck i dagens värld, också i kristna sammanhang, nästan till den grad att man får ett intryck av att utan bekräftelse är man dömd till själslig förtvining och allmän andlig misär.

 

Svaret på min fråga fick mig att tvärvakna, när det dök upp i mitt huvud, lika oväntat och överraskande som Guds tilltal alltid tycks komma, åtminstone till mig: ”Hur skulle ni kunna tro, ni som söker ära av varandra, och inte söker den ära som kommer från Honom, som ensam är Gud?”

Sen föll bitarna på plats. Vad är det folk gör när de söker ”ära”, alltså accepterande, beröm, och klappar på axeln av varandra? Vad är det vi vill ha, när vi så gärna vill bli ”sedda av varandra”? Jo, vi söker bekräftelse!

Om man alltså översätter Joh 5:44 till nutidsspråk blir det så här ”Hur skulle ni kunna tro, ni som söker bekräftelse av varandra, och inte söker den bekräftelse, som kommer från Honom som ensam är Gud?”

 

Nu vill jag inte säga, att det är något fel i att vi visar varandra kärlek och omtanke, eller i att vi har ögon till att verkligen se varandra med, tvärtom! Men om vi börjar vilja ha andras bekräftelse på ett mindre sunt sätt, börjar söka den, försöka förtjäna den, bygger vårt liv och vår identitet på den positiva feedback omgivningen ger, och rasar samman om den uteblir, då blir det som Jesus säger, då blir det ett hinder för vår tro!

Då blir det nämligen viktigare att vara omgivningen till lags än att leva Gud till behag.

Bekräftelse är alltså något som är helt OK att ge till andra. Det är när man börjar försöka få den av de andra som det går fel. Vilket ju är exakt vad Jesus säger. Tänk att jag aldrig kommit på tanken att sätta in ordet ”bekräftelse” i det här bibelstället förr…

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg