Outnyttjat monopol?

Jag hörde nyligen en ung man undra över kursutbudet i samhället. Det finns kurser i allt mellan himmel och jord, och somt som man skulle vara benägen att hänföra till underjorden också, för den delen, men kurser som skulle handla om kristendom ur en kristen synvinkel är det tunnsått av.

”Är det så, att man på alla andra håll tror att kyrkan har monopol på allt som hör till kristendomen, och därför är det ingen annan som gör något åt det?”  Så löd frågan, som fick mig att skriva det här inlägget.

Och, javisst, det är väl helt naturligt, om man från diverse kursarrangörers håll tänker så! Vem skulle nu vara intresserad av att anordna kurser i sånt som hör till den kristna trons område, om inte församlingarna gör det? Här har vi alltså något man skulle kunna beteckna som ett outtalat, allmänt godtaget, och till allra största delen outnyttjat monopol.

Visst, det finns någon alphakurs här och var, men det är en grundorientering i kristen tro, som i huvudsak är utformad för att hjälpa människor att ta ställning till Jesus. Var finns den typ av undervisning, som hjälper de redan troende att gå vidare, växa i sin tro, fördjupas, mogna?

 

Jag har själv under ett antal år haft regelbundna undervisningskvällar i de församlingar där jag varit medlem, först i Maxmo församling i sexton år, och sedan i Kuni Betesda de senaste åtta åren. Deltagarna har kommit från flera olika församlingar, som mest tror jag att där har varit folk från åtta olika församlingar samtidigt. De kommer, därför att det enligt uppgift inte finns någon regelbunden, temainriktad bibelundervisning i deras egna församlingar. Outnyttjat monopol…

För typ tio år sedan hade jag en vinter weekendbibelskola i Lovisa, och dit kom det folk ända från Kouvola.

När jag undrade över att de kom så långväga ifrån, svarade de: ”No, kun ei tällaista opetusta saa missään”!  ”Sån här undervisning får vi inte annars!”

Och det var nu inga höga uppenbarelser eller något nytt evangelium, som predikades, det speciella var bara det, att det var bibeln, som var kursbok, och det fanns tydliga teman, som behandlades någotsånär grundligt. Alltså något som kunde finnas, och skulle behövas i varje kristen gemenskap! Outnyttjat monopol….

Då kan man fråga sig, varför monopolet inte utnyttjas? Är det så, att församlingsmedlemmarna inte vågar efterfråga sånt här, och sen tror församlingsledningen att ingen är intresserad? Det frågtes blott…

Taggar: ,
Publicerad i Svenska blogginlägg
En kommentar på “Outnyttjat monopol?
  1. Ulrik Fagerholm skriver:

    Du har berättat om många olika kurser som du varit med om i olika regi. Jag vet inte riktigt om projektet med ”Bibelns Röda Tråd” var en kurs, men jag fick min formella insikt i den Saken mest genom Adolph Saphirs böcker; men kurser som många i väckelsetid skulle gå tillsammmans som en skara fasän på var och en ort skulle göra att inte heller jag skulle verka så osystematiserad när jag skriver och talar (och donar).Vi skulle förstå varann i allt Guds Sion:
    Jag samlar mest styckverk och utan att tacka annat än Sanningens Ande så är du nog värd en eloge för det som du kompletterat min kunskaps lapptäcke med.
    ”Vi hört om Blodet som Kan Rena och om en Stad I Himmelen” hälsningar torsten nils Ulrik