”Var inte rädd” i Bibeln

Jag ska fortsätta litet till på temat frukta inte. Jag fick ju en kommentarfråga till förra inlägget om hur många jag egentligen hittat, och var de finns, så den behöver ju få sitt svar!

Jag antar att jag kommer att hitta fler än, men så här ser fördelningen ut hittills:

Första Mosebok 7 st, Andra Mosebok 2 st, Fjärde Mosebok 3 st, Femte Mosebok 14 st, Josua 5 st, Domarboken 1 st, Rut 1 st,  Första Samuelsboken 3 st, Andra Samuelsboken 1 St, Första Kungaboken 1 St, Andra Kungaboken 4 st, Första Krönikeboken 2 st, Andra Krönikeboken 3 st, Nehemja 1 st, Psaltaren 7 st, Jesaja 16 st, Jeremia 10 st, Klagovisorna 1 st, Hesekiel 2 st, Daniel 3 st, Joel 2 st, Sfanja 2 st, Haggai 1 st, Sakarja 2 st, Matteus 8 st, Markus 4 st, Lukas 9 st, Johannes 3 st, Apostlagärningarna 3 st,  Filipperbrevet 1 st, Andra Tessalonikerbrevet 1 st, Första Petribrevet 1 st, och Uppenbarelseboken 2 st.

Summa  hittills 114 stycken, alltså, vilket ju är tämligen långt från 365…

Kanske jag helt enkelt bara använder strängare urvalskriterier än de som tycks ha hittat fler. Jag har utgått från att det ska vara fråga om direkta uppmaningar att inte frukta, vara förskräckt, eller vara rädd, och att det  antingen ska vara Gud själv som talar, eller att det ska vara människor som talar direkt på Guds uppdrag, alltså profeter, eller att uppmaningen att inte frukta ska vara grundat direkt på något tidigare ord av Herren,

 

Jag blev överraskad över hur många bibelböcker som helt saknar den här uppmaningen – femton i GT, och hela arton i NT, vad jag har kunnat se!

Av någon anledning hade jag förväntat mig en jämnare spridning, men jag kan inte för mitt liv sätta fingret på vad den anledningen egentligen skulle ha varit. Varför skulle nu den helige Ande låta vartenda ett av de redskap, som användes för att teckna ner bibeltexterna, upprepa exakt samma sak?

Att Jesaja skulle placera sig högt var väntat, och där hittade jag också flest sådana här uppmaningar i hela Bibeln, men att femte Mosebok skulle placera sig som god tvåa, det var oväntat!

Med tanke på att det var just från femte Mosebok, som Herren Jesus hämtade sin ammunition när han besegrade den onde i öknen, Matt 4, kanske jag ändå inte borde ha blivit överraskad. En bibelbok, som visat sig vara så användbar i den andliga krigföringen, kan ju nog minsann förväntas innehålla en hel del uppmuntran och styrkande av vacklande knän och svaga armar!

(Du läser väl femte Mosebok? :) )

 

I Nya Testamentet hittade jag alltså sammanlagt trettiotvå uppmaningar att inte vara rädd. Av dem finns tjugofyra i evangelierna, och av dessa tjugofyra är sjutton ord av Jesus, sex budskap från änglar, och ett ställe ett citat från GT.

Av de åtta övriga är fyra direkta Jesusord, och ett kom genom en ängel.

I hela Nya testamentet finns det alltså bara fyra sådana uppmaningar till de kristna att inte vara rädda, som förmedlats genom människor.

De övriga tjugoåtta är direkta himmelska budskap.

Det är ganska talande, eller hur!

Publicerad i Bibeln