Messiasprofetior I

Dags att  börja andra avdelningen av temat ”Jesus i Gamla Testamentet”, den som ska handla om Messiasprofetior i GT! Visst skulle det finnas fler gestalter ur GT att lyfta fram som profetiska förebilder till den kommande Messias, men de tolv jag har beskrivit i det föregående får räcka för den här gången.  Jag får så lov att försöka bekämpa min tendens att gå vilse i detaljer…

 

Det är också nyttigt att då och då stanna upp, när man sysslar med såna här studier, och fråga sig vad de är bra för? Varför behöver vi den här informationen?

Jo, först av allt  bevisar de uppfyllda förutsägelserna i GT att det är just Jesus, som är uppfyllelsen av Guds löfte om frälsning. Ingen annan har någonsin kommit ens i närheten av att uppfylla profetiorna. Alltså finns det grund, stabil sådan, för att säga att det är just Jesus, som är vägen, sanningen och livet, att det är just i Jesu namn, som frälsningen finns, och det inte finns någon annan väg till Gud, Fadern än genom honom!

Profetiorna visar också , att Gud i sin suveränitet hade en plan klar för frälsning redan innan han skapade något. Han har hela tiden haft full kontroll över situationen! De är alltså ett vittnesbörd om Guds allmakt.

De visar också klart och tydligt, att Herren kan använda sig av hur bristfälliga människor som helst, när han för sitt verk framåt! När man läser släkttavlorna i Matteus och Lukas, och sedan läser berättelserna i GT om de människor, som är Jesu förfäder och anmödrar, då hittar man prostituerade kvinnor, där finns män som använder sig av skökors tjänster, man hittar bedragare, äktenskapsbrytare, avfälliga kungar, som leder hela folket vilse, och till och med mördare.

Kunde Gud använda dem, då kan han också använda dig, mig, och vem som helst! På det här sättet fungerar de profetior, som slår fast exakt i vilken släktlinje Jesus ska komma att födas,  som en kraftig uppmuntran – Gud utväljer inte sina tjänare på basis av meriter, han utväljer alltid dem, som ska föra hans plan vidare, enbart av nåd!

De visar också att Jesus en dag kommer att härska som konung här på jorden, vilket i sig är ett löfte om att djävulen och hans anhang ska sopas ut ur skapelsen, och vi ska få se allt fungera som det var tänkt att fungera från början! Det är ett hopp, som heter duga!Det får vi hålla fast vid, när det blir mörkare här i världen – ”upplyfta våra huvuden”, som Herren själv uppmanar oss till!

De visar också, att Jerusalems och Israels roll i frälsningshistorien ingalunda är slut! När Jesus i Apg 1 får frågan om han då, under lärjungarnas livstid,  tid, skulle återupprätta Davids rike, då svarar han inte att någon sådan tid aldrig kommer att komma, han säger i stället, att detta, vilka tider Fadern har fastställt,  inte hör till de saker, som lärjungarna får veta något om!

Riket kommer alltså att upprättas, och det är från Jerusalem, som Davids son och Herre ska regera!

Sist men inte minst: de bevisar att Bibeln verkligen är Guds Ord. Ingen annan än Gud kan skriva framtidshistoria, ge exakta beskrivningar av vad som ska komma att hända tusentals år framåt i tiden!

 

I stället för att gå igenom en bibelbok i taget, har jag valt att gruppera profetiorna utifrån innehåll, och kommer att använda följande rubriker:

1. ”Guds Son före tidens början”

2. ”Guds Son, som blir människa”

3. ”Jesu mänskliga förfäder”.

4. ”Jesu födelse”.

5. ”Jesu verksamhet under jordelivet”.

6. ”Jesus, smärtornas man”.

7. ”Jesu försoningsverk”

8. ”Jesu uppståndelse”.

9. ”Jesu himmelsfärd”.

10. ”Jesu andra tillkommelse”.

 

1. ”Guds Son före tidens början”

Jesus började inte finnas när han föddes i Betlehem för tvåtusen år sedan, han har alltid varit ”Jag Är”. Teologerna brukar tala om Kristi pre-existens, när de talar om Jesus före inkarnationen.

Om detta har vi ett rikt material i GT. I Mika 5:2 sägs det att Messias´ursprung är från evigheten, och i Johannesprologens beskrivning av hur den profetian uppfylls, sägs det att Ordet, som blev människa, var Gud i begynnelsen.

I Mal 3:1, Ps 2:1-3, ps 45, Ps 110, och Dan 9:24-26 framställs Messias både som Gud och Guds Son.

I NT kan vi se att apostlarna uppfattade dessa och andra liknande ställen som att de handlar om Jesus, vilket torde  innebära att Jesus själv hänvisade till dem, när han förklarade för Emmausvandrarna vad som var sagt om honom i alla GT:s skrifter, och sedan, när han kom till de församlade apostlarna,  ”öppnade deras sinnen, så att de förstod Skrifterna”, sista kapitlet i Lukasevangeliet. Detta ser man av att de refererar till Jesus som Guds Son, Luk 1:31-35, Jag Är, Joh 18:4-6, Herre och Gud, Joh 20:28, talar om Guds eget blod, när de talar om Jesu blod, Apg 20:28, och rätt och slätt talar om honom som Gud, Rom 9:5.

 

2. ”Guds Son, som blir människa”.

Några exempel på profetior, som talar om att Guds Evige Son ska inkarneras, bli född som människa:

Vi börjar med Mika 5:2 igen. Här anges var Messias ska födas, alltså i Betlehem. Vilket ju sedan också skedde, trots att hans jordiska föräldrar var bosatta i andra ändan av landet! I samma text sägs också, att Messias´ursprung är före tiden, från evigheten!

Hela den världshistoriska process, som ledde fram till Augustus´dekret om skattskrivningen, tjänade sist och slutligen två gudomligt beslutade syften – först att få två trolovade ungdomar att företa den långa resan från Nasaret till till Betlehem, trots att hon var höggravid, och rimligen inte skulle ha rest någonstans alls, och sålunda uppfylla profetian, sedan att se till att det fanns en färdigt beredd omgivning för evangeliet att sprida sig i under optimala förhållanden. Det senare har jag försökt beskriva mer i detalj i min serie om Guds folk i historien.

Sedan har vi texter som Dan 7:13-14, där begreppet ”människoson” dyker upp. Jesus använde ju sedan just den benämningen om sig själv otaliga gånger – sjuttiosex av dem nämns i evangelierna!

Inte ska vi heller glömma det allra första profetiska löftet om en kommande Frälsare, 1 Mos 3:15, där det klart sägs att Messias ska födas av kvinna, alltså bli människa.

 

3: ”Jesu mänskliga förfäder”.

I Guds löfte till Abraham, 1 Mos 12:3, där det sägs att just i Abraham ska alla släkten på jorden bli välsignade, är det tydligt angivet att Messias kommer att vara en ättling till Abraham.

Om någon annars undrar vad alla släkttavlor i Bibeln är bra för, så bland annat är det för detta: att visa att Jesus härstammar från Abraham i rakt nedstigande led, och sålunda uppfyller profetian! Se Matt 1.

Ca 250 år senare, så där en 1900 år innan Jesus föds,  profeterar Jakob på sin dödsbädd att Messias ska komma från Juda stam, Det kan vi läsa om 1 Mos 49:10, och profeten Mika ger sedan mer detaljerad information ca 1200 år senare, i  Mika 5:2.

Kung David var ättling till Juda, och i Guds löfte till David preciseras den kommande Frälsarens härstamning ytterligare: han kommer att vara ättling till David. 2 Sam 7:13, 16.

Det här upprepas och vidareutvecklas sedan  i profetiorna i Jes 9:6-7 och Jer 23:5-6. Jesaja var samtida med Mika, de hade sin verksamhetstid på 700-talet f Kr, medan Jeremia kom 150 år senare

I NT finner vi direkta hänvisningar till profetiorna om Jesu mänskliga härstamning i t ex Joh 7:42, Rom 1:3, och Uppb 5:5

 

 

 

 

Publicerad i Jesus i GT