Bloggarkiv

Gamla Testamentets Herre 1.

För något år sedan skrev jag en ganska lång serie om Jesus i Gamla Testamentet, en serie, som på grund av alla andra projekt blev, om inte på hälft, så dock aningen oavslutad. Resultatet finns här under kategorin ”Jesus i

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior XV

I Jes 33:10-18 finns en helt underbar text, där en tid då Konungen regerar har börjat, och alla förtryckare är borta, en tid av helande, av upprättelse, och av frihet. Jag börjar detta mitt sista avsnitt i serien om Messiasprofetior

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior XIV

Jesu himmelsfärd och upphöjelse Under den här rubriken ska vi börja se på de profetior, på vilka Israels folk  på Jesu tid hade byggt sin förståelse av vem Messias var, och vad han skulle göra när han kom. Profeterna insåg

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior XIII

Någon har undrat varför jag inte skriver ut bibelcitaten i texten, i stället för att bara ge hänvisningar. Det är faktiskt inte bara som jag är lat – med copy-paste vore det ju enkelt att klistra in bibeltexterna! Men, dels

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior XII

Det sista Jesus säger innan han dör på korset är ”Det är fullbordat”. Fadern hade sänt honom i världen med ett bestämt uppdrag, att uppsöka och rädda den förlorade mänskligheten, och nu var det uppdraget utfört. I Nya Testamentet har

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior XI

Vi har kommit fram till sista avsnittet av det jag tänkte ta upp från den grupp messiasprofetior som handlar specifikt om Jesu lidande. Jes 53:9 Här beskrivs hur det kommer att gå till när Messias får sin grav. Eftersom han

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior X

Vi fortsätter i Jesaja 53. nu från v 6. Där beskrivs själva grundorsaken orsaken till att mänskligheten stod under Guds dom med orden ”vi ville alla vandra vår egen väg”, och där sägs vad som var Guds lösning på syndens

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior IX

Vi ska nu se på de profetiska utsagor om Jesu lidande och död, som finns i Jesaja, kapitel  53. Vi börjar från Jes 52:13, för det är där utsagan om Herrens lidande tjänare börjar. Det här är nämligen ett av

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior VIII

Jesu verk för att åstadkomma frälsning för mänskligheten kulminerar det sista dygnet han finns i jordelivet, och detta speglas tydligt i antalet gammaltestamentliga profetior, som handlar om hans lidande och död. Det finns många, och de förutsäger punkt för punkt

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior VII

I Ps 2:1-2 förutsägs att judar och hedningar kommer att samarbeta mot Sonen, Guds Son, alltså mot Messias. Där talas om furstar, som rådslår, och om kungar, som reser sig mot Herren och hans Smorde. I Matt 26:1-4, Mark 14:1

Publicerad i Jesus i GT