Messiasprofetior XIII

Någon har undrat varför jag inte skriver ut bibelcitaten i texten, i stället för att bara ge hänvisningar.

Det är faktiskt inte bara som jag är lat – med copy-paste vore det ju enkelt att klistra in bibeltexterna!

Men, dels skulle mina inlägg i det här ämnet bli väääldigt långa, om jag gjorde så, och dels tror jag det är bättre för er, som läser, om ni har egen bibel med, när ni läser – då ser ni ju hela sammanhangen, som jag plockat mina stödtexter från, inte bara just de verser, som jag hänvisar till! Och Guds Ord lär vi inte få för mycket av!

En reservation finns det dock – om ni använder Bibel 2000 kommer ni nog att lägga både panna och hjärna i djupa veck, när ni försöker följa det jag skriver. I den ”översättningen” har man nämligen tyvärr systematiskt gått in för att bryta länkarna mellan Gamla och Nya Testamentet genom att skriva om profetiorna, så att de ska bli så svåra som möjligt att förknippa med Jesus.

 

Jesu första tillkommelse, när han föddes i en fattig familj, och levde ett helt ordinärt liv fram till trettio års ålder, och sedan i slutet på sin treåriga offentliga verksamhet korsfästes, dog, begravdes, och uppstod från de döda, är, som vi har sett, förutsagd i otaliga gammaltestamentliga texter.

En genomgående egenskap hos de gammaltestamentliga profetiorna om Jesu första tillkommelse är dock, att fast vi nu med facit i hand kan känna igen dem utan större svårighet, är de ändå så pass dunkelt formulerade, att Jesu samtid inte såg vad de handlade om.

De profetior, som handlar om Jesu andra tillkommelse, och det kommande fridsriket är däremot klara och tydliga på ett helt annat sätt! Här finns inget behov av att göra budskapet svårtolkat, för när Jesus kommer tillbaka, kommer alla att veta vad det är fråga om!

Detta, att en del av profetiorna är tämligen dunkelt formulerade, gäller i hög grad för profetiorna om Jesu uppståndelse – de syns nu, när man vet vad som hände, men före det var det inte så lätt att förstå dem!

 

När man läser om hur apostlarna förstod dessa förutsägelser, blir det lätt att upptäcka  dem!

I de tal som Petrus och Paulus håller i Apg 2:24-32, och i Apg 13:30-33 hänvisas till tre profetior, nämligen Ps 2:7, Ps 16:8-11, och Jes 55:1-3.

I Apg 13 tar aposteln fasta på det som sägs i Ps 2, alltså när Gud Fader säger ”du är min Son, jag har i dag fött dig”. Aposteln sätter in detta i ett sammanhang som talar om Jesu uppståndelse, och låter förstå, att det var när Fadern uppväckte Jesus från de döda, som Han sade detta.

Han understryker detta genom att hänvisa till Ps 16, där det sägs att Messias´ kropp inte kommer att se förgängelsen.

Han säger också, att Jesu uppståndelse har en avgörande betydelse för oss människor, när han hänvisar till inbjudan och löftet i Jes 55. ”Kom och drick av livets vatten, så som utlovat är!”

Här tänker man osökt på  Joh 4 och Joh 7, där Jesus talar om livets vatten. På ena stället säger ha  att den som dricker av det vatten han ger, aldrig mer ska törsta, alltså att den, som dricker av livets vatten får evigt liv, och inte behöver vara rädd för döden mer, och på andra stället säger han att den, som tror på honom, ska få ett sånt överflöd av liv, att det levande vattnet flödar över!

 

Sedan kan vi också nämna profeten Jona, som Jesus hänvisar till, när han förutsäger sin död, och den tid han ska vara i graven, Matt 12:38-40.

Jona uttalar inte sin profetia, han är en profetia om Jesu död och uppståndelse i det han får gå igenom!

 

Profetiorna i Jes 25:6-9 och Hos 13:14 kan också nämnas, de talar ju båda om ett kommande tillfälle, när döden har besegrats och gjorts om intet. De förutsägelserna handlar helt uppenbart om Jesu uppståndelse.

Det finns finns visserligen många i de bibliska berättelserna, som blev uppväckta från de döda. Småningom dog de alla igen. Döden var alltså inte besegrad och omintetgjord i deras fall, den hade bara blivit uppskjuten ett antal år.

De som Jesus, GT:s profeter, och Jesu lärjungar efter honom, har uppväckt, de dog så småningom igen, och deras kroppar har sett förgängelsen.

Jesus, och han ensam, uppstod till evigt liv! I hans fall blev inte döden bara uppskjuten en tid, den blev besegrad och omintetgjord, och det är något som alla, som tror på honom, får del i!

Publicerad i Jesus i GT