Messiasprofetior XIV

Jesu himmelsfärd och upphöjelse

Under den här rubriken ska vi börja se på de profetior, på vilka Israels folk  på Jesu tid hade byggt sin förståelse av vem Messias var, och vad han skulle göra när han kom.

Profeterna insåg uppenbarligen aldrig själva, att de profeterade om att Messias skulle komma två gånger, först fattig och utan gudomlig härlighet, sedan andra gången i makt och för att regera.

1 Petr 1:10-12 säger att GT:s profeter visserligen försökte förstå de budskap de fick frambära, men att det enda de fick uppenbarat för sig var att de tjänade dem, som skulle komma efter dem, inte sig själva, med sina profetior. Inte att undra på att man hade svårt att känna igen Jesus som Messias!

 

 1. Från ringhet till höghet

Först ser vi på Ps 8:6-10 Här beskrivs hur Messias går från en ställning där han lagt av sig sin makt och ära, till att vara Herre över hela Guds skapelse!

I Ps 16:9-11 beskrivs hur Messias efter sin upphöjelse kommer att få platsen på Faderns högra sida, och där mättas av ljuvlighet för evigt.

 Ps 2:7-12 beskriver en situation, där Sonen, Messias, har högre ställning än alla jordens härskare, och Hebr 2:6-9 vidareutvecklar i Nya Testamentet den tanken genom att presentera Jesus som segerherre över djävulen och döden.

 

2. Himmelsfärden

 Ps 47:6 ”Gud har farit upp under jubel!” Man kan inte ens föreställa sig jublet i de himmelska rymderna, när änglaskarornas Herre återkommer från jorden, återvänder till sitt hem och sin tron!

 I Ps 68:19  sägs att Herren, Messias, steg upp i höjden för att Gud skulle kunna bo bland människorna.

Helt i linje med detta säger sedan Jesus till sina lärjungar, att han måste gå bort för att den helige Ande ska kunna komma, och vara hos dem för alltid!  Joh 14:6, 16:7

 

3.  Jesus, konung och överstepräst

 Ps 110 Här beskrivs Messias som Herre, och som överstepräst – och som evigt vaksam, den som vakar över sitt folk. Åtminstone är det så jag tolkar de avslutande orden om att han ska lyfta huvudet när han dricker ur bäcken – det var ju så de 300 krigare, som Gideon slutligen tog med sig ut i strid valdes ut! De, som inte släppte av på vaksamheten medan de drack, fick godkänt…

 Jes 9:6 Av beskrivningen här framgår att Messias kommer inte att vara en kung, som härskar från toppen av en maktpyramid. Han kommer tvärtom att bära allt han härskar över. ”På hans skuldror ska herradömet vila”

Så kommer vi till Dan 7:13-14. Här beskrivs det ögonblick, då Jesus kommer upp till himlen, och träder fram inför Fadern, och får bestiga sin tron.

Ganska anmärkningsvärt, eller hur, att Gamla Testamentet berättar om hur Jesus kommer in i den himmelska tronsalen vid sin himmelsfärd, medan Nya Testamentet sedan i Apg 1 berättar om hur han lämnar jorden, tas bort av en sky… man skulle på något sätt ha väntat sig en annan ordningsföljd här… men, profetiorna kommer inte i kronologisk ordning.

 Sak 6:12-13.  Också i den här texten beskrivs Jesus som både kung och präst.

Översteprästen skulle gå in i det allraheligaste i tabernaklet en gång om året, på den stora försoningsdagen, och ha med sig blod från offret.

Jesus gick in i det allraheligaste i himlen med sitt eget blod, sägs det i Hebr 9:11-12, och uppfyllde därmed sin tjänst som överstepräst.

 

4. Upphöjd genom lidande och förnedring

 Jes 52:13, Jes 53:12 Jag har ägnat mycket utrymme åt att arbeta med den detaljerade profetian om Messias som Herrens lidande tjänare. Här vill jag bara påminna om att hela det textavsnittet börjar med att tala om att han ska bli upphöjd, och slutar med att tala om hans makt och kraft, och hur han ska upphöjas.

Det här är ett tema, som utvecklas på ett helt underbart sätt i Filipperbrevets andra kapitel, där aposteln beskriver hur den utblottelse, som slutar med döden på korset, leder fram till att Messias sedan får det namn, som är över alla andra namn, och vi får till slut ett löfte om att den dag ska komma, när alla knän ska böjas, och varje tunga bekänna att Jesus är Herre!

 

När man läser alla de här texterna, och andra, som talar om samma saker, är det inte svårt att förstå att israeliterna hade en bild av Messias som uteslutande en mäktig härskare, som skulle komma för att sätta pli på mänskligheten!

 

 

 

Publicerad i Jesus i GT