Gamla Testamentets Herre 1.

För något år sedan skrev jag en ganska lång serie om Jesus i Gamla Testamentet, en serie, som på grund av alla andra projekt blev, om inte på hälft, så dock aningen oavslutad. Resultatet finns här under kategorin ”Jesus i GT”.

I Luk 24:27 sägs det att Jesus förklarade ”allt som var sagt om honom i Mose och alla profeterna och alla Skrifterna” för de två vandrarna på vägen till Emmaus, och eftersom jag då och då har fått frågan vad det egentligen var han sade då -  ”för inte finns det ju så många ställen, som talar om Jesus i GT, det är nu Jesaja 53 och Psalm 23, och Jesaja 9, förstås, men sen då?” – grep jag mig verket an med att skriva något om saken.

Det projektet bara växte och växte, så som det ofta blir, när man ska försöka gå på djupet med något bibliskt tema

Jesus ville att de två lärjungarna på vägen till Emmaus skulle lära känna honom på ett nytt och djupare sätt, och börja se som han ville att de skulle ska se, lära sig tänka som han ville att de ska tänka, och därigenom också mer börja handla som han vill – alltså som han. Därav det revolutionerande bibelstudiet han höll. Att börja se mer av vad GT har att säga om Herren Jesus är, vad jag kan förstå, alltså en viktig del i det som kallas sinnets förnyelse i Romarbrevets tolfte kapitel!

Jag inledde ovannämnda artikelserie med att konstatera att det, som GT visar oss om Jesus, för överskådlighetens skull kan delas in i tre kategorier:

 Det,  som har visats om honom, alltså förebilder

Här har vi de personer i den bibliska historien, som på olika sätt visar framåt mot Messias, och här har vi också hela tempeltjänsten, som den framställs i Mose lag.

Ingen av människorna i GT var fullkomlig, men många av dem har ändå drag, som visar något om hurudan den kommande Konungen kommer att vara, och hur hans levnadsbana här på jorden skulle komma att gestalta sig.

Undervisningen om offren i tredje Mosebok, som inte är så alldeles lättillgänglig, har ändå mycket att säga om hur relationen mellan Gud och människor ska återupprättas, och hur mångfacetterad den relationen verkligen är tänkt att vara!

Allt som har sagts om honom, alltså direkta förutsägelser

Under den här rubriken finns de talrika profetiska utsagorna om den kommande Frälsaren.

Sådana finns i Moseböckerna, de finns hos profeterna, de finns i Psaltaren, och några finns också i de historiska böckerna.

Och för det tredje har vi Herrens handlande med sitt folk i GT.

I nya förbundet framställs den kristna församlingen som brud, och Jesus själv är brudgummen. Samma ordning återfinner vi också i GT, där Herren är den äkta mannen, och Israel den otrogna hustrun. När Jesus i Matt 23:34-37 framställer sig själv som den, som genom tiderna gång på gång har försökt församla Jerusalem till sig genom att sända profeter och skriftlärda, då säger han ju samtidigt att han är den Herre, som i GT har verkat i Israels liv och historia!

 

Jag gick genom de två första kategorierna så grundligt jag kunde, men om den tredje har jag inte just sagt något alls – jag hade, som sagt, för mycket på gång på en gång just då, och sedan har hela projektet fått vila. Kanske det var lika bra så, ni som läser kanske också behövde vila litet efter all den information jag hade grävt fram och presenterat! :)

Nu ska jag ändå få be att återknyta till tanken om att det faktiskt är Jesus, som är den Herre, som är verksam genom hela Gamla Testamentet, och att allt det, som där sägs att Herren gör, det är de facto Jesu eget direkta handlande!

För rätt många år sedan, när jag var i bön, tyckte jag mig höra Herren säga till mig, klart och tydligt: ”Jag är inte den du tror att jag är!”

Ett sådant tilltal får ju en att haja till, inte sant? Vet inte jag vem jag tror på??

Vartefter kom jag att förstå, att det, som Gud ville fästa min uppmärksamhet vid, var det faktum, att min bild av Gud, min förståelse av vem och hurudan han är, hur han tänker och hur han handlar, inte på långa vägar var hel, och inte heller till alla delar korrekt. Jag får väl bara erkänna, att på den punkten har inte så värst mycket förändrats – det är som någon har sagt: ju mer man lär sig och förstår, desto mer börjar man inse hur litet man egentligen vet och förstår….

Med tanke på hur klart besked Bibeln faktiskt ger ifråga om Jesu preexistens, alltså om att han fanns före han föddes hit till den här världen, är det aningen förvånande att vi har fäst så litet uppmärksamhet vid GT i de vida kristna kretsarna. Om nu Herren finns så rikt omvittnad i GT:s skrifter, då erbjuder det ju en fantastisk källa för oss att ösa ur, vad det gäller att lära känna honom!

”Vad då för klara besked?”, kanske någon frågar.

Vi kan ju börja med den fråga, som Jesus ställer till de skriftlärda i Matt 22:41-46. Han citerar Ps 110, där David förutsätter att Messias, Guds Son, redan finns. ”Herren sade till min Herre….” I hebreiskan är det JHWH som talar till Adonai i den här texten, och detta är de två vanliga gudsnamnen i GT.

Ps 110 var en av de messianska psalmerna! Jesus säger alltså att Messias, han som de skriftlärde menade var Davids son,  och Adonai, Herren, är en och samma person, och han gör det genom att citera en text ur GT.

Jag konstaterade redan, att när Jesus i Matt 23:34-37 framställer sig själv som den, som genom tiderna gång på gång har försökt församla Jerusalem till sig genom att sända profeter och skriftlärda, då säger han ju samtidigt att han är den Herre, som i GT har verkat i Israels liv och historia, den Herre, som JHWH talar till i Ps 110!

Det är svårt att tolka det Jesus säger på dessa och andra ställen på något annat sätt än att han faktiskt menar att GT handlar om honom, och då inte bara ifråga om profetior om framtiden, utan också som en närvarande person där och då, en Herre som både talar till och handlar med dåtidens människor!

Och kanske det är här vår svårighet uppstår, vad det gäller att se Jesus i GT. Mycket av det, som Herren där gör och säger, passar ju så innerligt dåligt ihop med den tillrättalagda glansbilden av den milde gode herden, som kommer med sin blå klädnad och sitt gyllene skägg, och bär det lilla ulliga lammet på sina axlar….

Dock är det ju sanningen, som ska göra oss fria, så jag ska försöka ta upp tråden igen, och skriva några inlägg om just Herren Jesus, som handlar i GT, och vad för ett evangelium vi där kan se!

 

 

Publicerad i Jesus i GT