Messiasprofetior III

Enligt den gammaltestamentliga profetian i Jes 40 skulle Messias verksamhet börja med uppträdandet av en profetgestalt, vars uppgift var att bereda marken för honom. Denna vägröjare skulle enligt Mal 4:5-6 komma i samma ande och kraft som tidigare hade kännetecknat profeten Elia.

Johannes Döparens uppträdande på scenen kan alltså sägas vara den inledande fasen av Jesu verksamhet – hade han inte kommit, då hade profetian inte passat in på Jesus! Men, Döparen kom, han var kristallklart medveten om sin uppgift, som framgår av Joh 1:23, och han uppträdde med samma oräddhet och andliga auktoritet, som Elia 800 år tidigare, det ser man minsann när man läser Matt 3 och Luk 3.

I Döparens uppgift ingick också att identifiera och peka ut Jesus som Messias, vilket ha gör med fyra speciella uttryck: i Joh 1 säger han först, att Jesus är ”Guds Lamm, som tar bort världens synd”, sedan att han ser Anden komma ner över honom, och till sist att Jesus är den, som döper i helig Ande. Längre fram i Johannesevangeliet, kap 3, kallar han Jesus ”brudgummen”.

I Jes 53 liknas Messias vid ett lamm, som förs bort att slaktas, och i 2 Mos 12 är det lammets blod, som skyddar folket från Fördärvaren. Johannes säger alltså att här är nu han, som ska uppfylla det, som är förutsagt om lammet!

I Jes 42 sägs det att Guds Ande ska vila över Messias, i Jes 44 och i Joel 2 får vi veta att i den messianska tiden ska Guds Ande bli utgjuten över allt kött. Att detta ska ske just när Messias har kommit, framgår av Hes 39 och Sak 12. När Johannes säger, att Jesus är den, som Anden sänker sig över, och att han är den som döper i helig Ande, säger han alltså samtidigt att Jesus är Messias.

Vad beträffar uttrycket ”brudgummen”, går Johannes här längre än vad vi i allmänhet förstår, när han säger så här.

Här säger han nämligen att denne Jesus, som han tidigare har identifierat som Messias, också är Gud! I GT används nämligen uttrycken ”brudgum” och ”äkta man” om Herren själv, när det talas om Hans relation till Israel! Jes 62.

När Johannes säger att Jesus är brudgummen, som nu har bruden, när folket går bort från Johannes till Jesus, då säger han samtidigt att Jesus är uppfyllelsen av profetian i Jes 62.

 

Enligt Jes 9:1-2 skulle det messianska ljuset börja lysa i Galileen, närmare bestämt i Sebulons och Naftalis land.

Igen ser vi en exakt uppfyllelse av profetian. Nasaret, där Jesus växte upp, och levde fram till trettio års ålder, fanns på Sebulons område, det land, som tillföll Sebulons stam, när landet fördelades vid intåget i Kanaans land 1400 f Kr. Beskrivningen av detta finns i Josua 18.

Enligt Matt 4:13 flyttade han dock till Kapernaum när han kom tillbaka från ökenfrestelsen, och Kapernaum låg på Naftalis område. Han började alltså predika evangelium där.

Vid den tiden omtalades Galileen som ”Sebulons och Naftalis land”, och det uttrycket används också i Matt 4:13. men i den ursprungliga indelningen, den som gällde vid tiden för Jesajas profetia, låg de två städerna inom varsitt område!

Om Jesus hade valt att bo kvar i Nasaret, och ha den staden som bas för sin verksamhet, hade han alltså inte uppfyllt profetian ordagrant, men nu gjorde han det!

 

Enligt Jes 61:1-2 skulle Messias komma som befriare och upprättare.

I Luk 4 läser Jesus upp den profetian, och säger sedan, att den nu har gått i uppfyllelse inför åhörarnas öron.

När Johannes Döparen ansätts av tvivel i fängelset, Luk 7:18-23, och sänder bud till Jesus, och frågar om han verkligen är Messias, då svarar Jesus med att hänvisa till de under som sker.

I den uppräkningen finns uppfyllelsen av Jesajas ord, och uppfyllelsen av det han själv har sagt i Luk 4. Svaret var kristallklart för en man som Johannes, som kände Skrifterna. ”Han uppfyller det som är förutsagt, alltså är han den, som skulle komma!”

 

Både Jesaja 53 och Jesaja 61 talar om Messias som läkare, som en, som har helande och läkedom också för fysiska sjukdomar.

Evangelierna är fulla av berättelser om hur Herren helar från alla slags sjukdomar, men det finns en text, den i Matt 8:17, som också kopplar in Jes 53, och därmed sätter prislappen på det helande Jesus ger.

Det fanns inget lättvindigt eller lättköpt över Jesu verksamhet. Detta är inte enbart den allsmäktige Guden, som viftar med lillfingret, och gör under utan ansträngning eller kostnad för egen del!

De sjukdomar han helade, de synder han förlät, dem tog Människosonen på sig själv. Via Dolorosa började på ett sätt samma dag, som han lät Johannes döpa sig vid Jordan. Från den dagen gick han på den väg, som skulle sluta på Golgata.

”Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han”

Den profetian uppfyllde han varje dag i tre år…

 

Publicerad i Jesus i GT