Är Gud grym?

Den här frågan droppade ner i min e-postlåda för ett tag sedan:

Hej! Jag läste 4 Mos 31 imorse och började fundera på varför alla gossebarn också skulle dödas. Är det inte ganska hemskt av Gud att låta döda oskyldiga barn? Sedan dödades även Bileam. Det står att det var på Bileams inrådan som Moabs döttrar fick Israels söner att begå otrohet. Vet inte om jag är blind men tycker mig inte hitta något annat ställe som talar om att Bileam skulle ha orsakat Israels fall. Varför dödades också Bileam? Han välsignade ju Israel!

 

Ja, mänskligt/humanistiskt sett så är det här förstås en ryslig historia.

Vi har ofta litet svårt att hänga med på noterna när Gud uppenbarar sin helighet…
Vad det här är fråga om är helt enkelt att de folkstammar det gällde hade fyllt sina synders mått. (Alltså samma fenomen som omtalas i 1 Mos 15:16)
Det finns en slags point of no return, där en folkgrupp, som gått tillräckligt långt i kollektiv synd och ondska, blir en lem med kallbrand inom mänskligheten, och då är det bara amputation som återstår, om inte infektionen ska sprida sig.
Om kvinnor och barn hade fått leva, vad hade då hänt?
Jo, mödrarna hade förstås lärt upp pojkarna till att bli likadana som papporna hade varit… och kallbranden hade varit kvar och fortsatt att sprida sig.

Jag tror att det som utlöste det krig, som beskrivs i 4 Mos 31, var det som hände med Israel i saken med Baal-Peor ( 4 Mos 25).

Det som de moabitiska kvinnorna där gjorde var något som ur andligt hänseende kunde beskrivas som en cancer som sprider sig från ett organ till ett annat, från ett folk till ett annat.
Och Gud tar fram kirurginstrumenten och opererar.
Annars skulle allt ha blivit infekterat och dött.

 

Vad vi ofta har svårt att se är att i Guds ögon är mänskligheten en helhet, där olika folkgrupper påverkar varandra och interagerar med varandra ungefär som celler och organ gör  i en människa.
Vi är så vana att tänka individualistiskt att vi ofta missar det här.
Vi tänker på de midjanitiska barnen som oskyldiga små individer, medan Gud uppenbarligen ser dem som unga celler i en cancersvulst.

Ser man det från den här synvinkeln är inte Gud grym i sitt handlande, inte mer än vilken kirurg som helst. Det finns sjukdomar som inte kan botas med vare sig piller eller salvor.

 

Sen har vi det här med Bileam.
I 4 Mos 24:25 står det att Bileam åkte hem efter att han välsignat Israel.
Hem för hans del fanns vid Eufrat, i Petor, ( 4 Mos 22:5) och det är flera hundra kilometer från södra Moab.
Men om han senare blev dödad i kriget mot midjaniterna i 4 Mos 31 måste han ju i något skede ha kommit tillbaka till det här området!
Hade han befunnit sig hemma vid Eufrat hade han inte befunnit sig i någon krigszon.

 

Händelseförloppet ser alltså ut så här, såvitt jag förstår:

1. Bileam får bud från Balak att han ska komma och förbanna Israel.

2. Gud ger Bileam order om att inte förbanna.

3. Så han får så lov att välsigna i stället.

4. Efter att han välsignat Israel åker han hem, för han står inte speciellt högt i Balaks gunst just då.

5. Men pengarna han skulle ha fått för förbannandet hägrar fortfarande för honom.

6. Så han åker tillbaks till Moab, och berättar för Balak hur han ska göra för att Gud ska bli arg på Israel.

7. Balak följer rådet, och låter Bileam instruera Moabs unga kvinnor, och eftersom Israels unga män är som unga män överlag, och tänker med fel huvud, så går det som det går.

 

Det är alltså ytterst Bileam som är ansvarig för hela eländet, vilket Mose framhåller i 31:16
Även om han tidigare hade välsignat Israel, hade han ändå i och med detta gjort rätt för att bli nackad enligt den beskrivning av Guds rättvisa som finns i Hes 18:24-26

Det finns för övrigt en hänvisning till det som Bileam gjorde också i Judas brev, vers 11.

Den hänvisningen kan ju inte gälla hans välsignande av Israel, det måste handla om någon ytterst grov villfarelse för att platsa in i Judas´uppräkning…

 

Sedan nämns Bileams förehavanden också i klartext i Upp 2:14, där det sägs att det var han, som lärde Balak hur han skulle göra för att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de tillbad avgudar och bedrev otukt.

Så det finns nog faktiskt  fler ställen än 4 Mos 31 som nämner den saken!

Taggar: ,
Publicerad i Undervisning